Monday, April 20, 2015

జగమంత కుటుంబం నాది..ఏకాకి జీవితం నాది

సంగీత దర్శకులు "శ్రీ" గారికి అశృనివాళి...
గాయం,లిటిల్ సోల్జర్స్, సింధూరం, అనగనగా ఒక రోజు వంటి చిత్రాలతో సంగీత దర్శకుడిగానే కాక జగమంత కుటుంబం వంటి పాటలతో గాయకుడిగా కూడా అందరికీ సుపరిచితులే అయిన శ్రీ గారికి అశృనివాళి ...

ఆయన ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని కోరుకుంటూ.    


రచన : సిరివెన్నెల
సంగీతం : స్వర్గీయ చక్రి
గానం : శ్రీ


పల్లవి:
జగమంత కుటుంబం నాది..ఏకాకి జీవితం నాది
జగమంత కుటుంబం నాది..ఏకాకి జీవితం నాది
సంసార సాగరం నాదే..సన్యాసం శూన్యం నావే
జగమంత కుటుంబం నాది..ఏకాకి జీవితం నాది

చరణం:
కవినై..కవితనై..భార్యనై..భర్తనై ….కవినై..కవితనై..భార్యనై..భర్తనై
మల్లెలదారిలో..మంచు ఎడారిలో
మల్లెలదారిలో మంచు ఎడారిలో పన్నీటి జయగీతాలు..కన్నీటి జలపాతాల
నాతో నేను అంగమిస్తూ..నాతో నేను రమిస్తూ..
వంటరినై అనవరతం .. ఉంటున్నాను నిరంతరం
కలల్ని..కధల్ని..మాటల్ని..పాటల్ని..రంగుల్ని..రంగవల్లుల్ని..కావ్య కన్నెల్ని..ఆడపిల్లల్ని

జగమంత కుటుంబం నాది..ఏకాకి జీవితం నాది

చరణం:
మింటికి కంటిని నేనై..కంటను మంటను నేనై
మింటికి కంటిని నేనై..కంటను మంటను నేనై
మంటల మాటున వెన్నెల నేనై..
వెన్నెల పూతల మంటను నేనై..
రవినై..శశినై..దివమై..నిశినై..
నాతో నేను సహగమిస్తూ..నాతో నేనే రమిస్తూ

వంటరినై ప్రతినిముషం .. కంటున్నాను నిరంతరం
కిరణాల్ని కిరణాల..హరిణాల్ని హరిణాల..చరణాల్ని చరణాల
చలనాన కనరాని గమ్యాల కాలాన్ని..ఇంద్రజాలాన్ని

జగమంత కుటుంబం నాది..ఏకాకి జీవితం నాది
జగమంత కుటుంబం నాది..ఏకాకి జీవితం నాది

చరణం:

గాలిపల్లకీ లోన తరలినా పాట పాప ఊరేగి వెడలె
గొంతువాకిలిని మూసి మరలి తను మూగవోయి నా గుండె మిగిలె

నా హృదయమే నా లోగిలీ..నా హృదయమే నా పాటకి తల్లీ..
నా హృదయమే నాకు ఆలి..నా హృదయములో ఇది సినీ వాలి..

జగమంత కుటుంబం నాది..ఏకాకి జీవితం నాది
జగమంత కుటుంబం నాది..ఏకాకి జీవితం నాది

Saturday, April 18, 2015

గులాబి


సంగీతం : శశీ ప్రీతం
రచన : సిరివెన్నెల
గానం : శశి ప్రీతం


పల్లవి :
రోజైతే చూసానో నిన్ను.. రోజే నువ్వు అయిపొయా నేను
కాలం కాదన్నా ఏదూరం అడ్డున్నా నీ ఊపిరినై నే జీవిస్తున్నాను

చరణం :
నీ స్పర్శే వీచే గాలుల్లొ..నీ రూపే నా వేచే గుండెల్లో...
నిన్నటి నీ స్మృతులే నన్ను నడిపిస్తూ ఉంటే
నీ నీడై నే వస్తా ఎటు ఉన్నా
నీ కష్టం లో నేను ఉన్నాను....కరిగే నీ కన్నీరౌతాను...
చెంపల్లో జారి నీ గుండెల్లో చేరి నీ ఏకాంతంలో ఒదార్పౌతాను

చరణం :
కాలం ఏదో గాయం చేసింది...నిన్నే మాయం చేసానంటోంది
లోకం నమ్మి అయ్యో అంటోంది...శోకం పిండి జో కొడతానంది
గాయం కోస్తున్నా నే జీవించే ఉన్నా,  జీవం నీవని సాక్షం ఇస్తున్నా
ఆఆ ..నీతో గడిపిన నిముషాలన్ని
నాలో దాగే గుండెల సవ్వడులే...జరిగే వింతే నే నమ్మేదెట్టాగా..


నువు లేకుంటే నేనంటు ఉండనుగా
నీ స్పర్శే వీచే గాలుల్లొ ..నీ రూపే నా వేచే గుండెల్లో
నిన్నటి నీ స్మృతులే నన్ను నడిపిస్తూ ఉంటే
నీ నీడై నే వస్తా ఎటు ఉన్నా
నీ కష్టం లో నేను ఉన్నానుకరిగే నీ కన్నీరౌతాను
చెంపల్లో జారి నీ గుండెల్లో చేరి నీ ఏకాంతంలో ఒదార్పౌతాను


Friday, April 17, 2015

చిట్టి చెల్లెలు

Favourite song of my daughter... :-)


గానం : సుశీల

పల్లవి :
అందాల పసిపాప అందరికి కనుపాప
బజ్జోరా బుజ్జాయి కధలెన్నో చెపుతాలే కలలన్ని నీవేలే

చరణం :
మీ నాన్న వస్తున్నారు యేమేమో తెస్తున్నారు
వంశం నిలిపే తొలి కానుపువని -2
గారబాలే కురిపించేరు
మా ఇద్దరి ముద్దుల రాజా నా మదిలొ పూసిన రోజా
ఇంతై అంతై ఎంతో చదివి -2
నీ వన్నిట నాన్నను మించాలి
అందాల పసిపాప అందరికి కనుపాప

చరణం :
అల్లుడవని మీ మామయ్య పిల్లను కని నీకిస్తాడు
రవ్వలవంటి నీ పిల్లలను -2
అమ్మను నేనై ఆడిస్తాను
లల లలె లలలి లల లలె లలలి

అందాల పసిపాప అందరికి కనుపాప

Thursday, April 16, 2015

సిద్దు from సికాకుళం

సిద్దు from సికాకుళం
సంగీతం: కె.ఎం.రాధాకృష్ణ
సాహిత్యం: పెద్దాడ మూర్తి
గానం: గాయత్రి

తెల్లారి పోనీకూ ఈ రేయినీ
చేజారి పోనీకూ ఈ హాయినీ

మనసు కనక.. మనవి వినక..చెలికి మరి దూరాన ఉంటే ఎలా !

తెల్లారి పోనీకూ ఈ రేయినీ ..చేజారి పోనీకూ ఈ హాయినీ

ఆ నింగి జాబిలమ్మ తోడుగానె ఉందిగా
చుక్కే నీదంటు .. పక్కే రమ్మంటు .. చూస్తావేంటలా !

తెల్లారి పోనీకూ ఈ రేయినీ ..చేజారి పోనీకూ ఈ హాయినీ

ఏ మంత లేనిదాన్ని కానిదాన్ని కాదుగా
ఏలా ఛీ పో లు .. పైపై కోపాలు .. నాపై నీకిలా !

తెల్లారి పోనీకూ ఈ రేయినీ ..చేజారి పోనీకూ ఈ హాయినీ

మనసు కనక.. మనవి వినక..చెలికి మరి దూరాన ఉంటే ఎలా !
తెల్లారి పోనీకూ ఈ రేయినీ ..చేజారి పోనీకూ ఈ హాయినీ

ఓయ్...

సంగితం : యువన్ శంకర్ రాజా
రచన : వనమాలి
గానం : యువన్ శంకర్ రాజా


నన్నొదిలి నీడ వెళ్ళిపొతోందా...... కన్నొదిలీ చూపు వెళ్ళిపోతోందా
వేకువనే సందె వాలి పోతోందే చీకటిలో ఉదయముండిపోయిందే
నా ఎదనే తొలిచిన గురతుగా నిను తెస్తుందా
నీ జతలో గడిపిన బ్రతుకిక బలి అవుతుందా
నువ్వుంటే నేనుంటా ప్రేమా.......పోవొద్దే పోవొద్దే ప్రేమా
నన్నొదిలీ నీడ వెళ్ళిపొతోందా.......కన్నొదిలీ చూపు వెళ్ళిపోతోందా..


ఇన్ని నాళ్ళు నీ వెంటే సాగుతున్న నా పాదం..వెంట పడిన అడుగేదంటోందే ఓ ఓ ఓ
నిన్నదాక నీ రూపం నింపుకున్న కనుపాపే నువ్వు లేక నను నిలదీస్తోందే
కోరుకున్న జీవితమే చేరువైన ఈ క్షణమే......జాలి లేని విధిరాతే శాపమైనదే
మరుజన్మే ఉన్నదంటే బ్రహ్మనైనా అడిగేదొకటే.. కనమంటా మమ్ము తన ఆటలిక సాగని చోటే
నువ్వుంటే నేనుంటా ప్రేమా......పోవొద్దే పోవొద్దే ప్రేమా

నువ్వుంటే నేనుంటా ప్రేమా......పోవొద్దే పోవొద్దే ప్రేమా

Mr.ఎర్ర బాబు

గానం : కె కె
సంగీతం : కోటి
రచన : వెన్నెలకంటి


ఎందుకో ఏమో తొలిసారీ,కలిసింది స్నేహం ,తెలిసింది దాహం ....
అందుకేనేమో ప్రతిసారీ,తొణికింది ప్రాణం,పలికింది గానం...
నిద్దర్లో నీరూపమే నిలిచె నా కళ్ళలో,పొద్దంతా నీధ్యానమే ప్రియా ప్రియా ప్రియా
ఇన్నాళ్ళూ ఈ అల్లరీ లేదులే ముందరా,ఈనాడే సరికొత్తగా ఫలించె నీలయా..

ఎందుకో ఏమో తొలిసారీ,కలిసింది స్నేహం ,తెలిసింది దాహం ....

నిదురైనా రానే రాదు,కుదురైనా లేనే లేదు,ఇది ఏమి ఆరాటమో...
ఇది చెలిగీతమో,చెలి సంగీతమో,తొలి మురిపాల జలపాతమో...

కలవక కలిసిన కవ్వింత,తెలపక తెలిపిన గిలిగింత..
చిలిపిగ వయసున చిగురులు తొడిగెను ప్రేమా ...

నిద్దర్లో నీరూపమే నిలిచె నా కళ్ళలో,పొద్దంతా నీధ్యానమే ప్రియా ప్రియా ప్రియా
ఇన్నాళ్ళూ ఈ అల్లరీ లేదులే ముందరా,ఈనాడే సరికొత్తగా ఫలించె నీలయా..

నాపేరే అడుగుతు ఉంటే,నీ పేరే చెబుతూ ఉన్నా...మతిబోయె నాకెందుకో
ఇది ఆరాటమో,ఎద మోమాటమో,నను ఉడికించు ఉబలాటమో...

తెలిసెను తెలిసెను ఇది ప్రేమా,కలసిన మనసుల కధ ప్రేమా...
ఇదివరకెరుగని హౄదయపు సరిగమ ప్రేమా ...

నిద్దర్లో నీరూపమే నిలిచె నా కళ్ళలో,పొద్దంతా నీధ్యానమే ప్రియా ప్రియా ప్రియా
ఇన్నాళ్ళూ ఈ అల్లరీ లేదులే ముందరా,ఈనాడే సరికొత్తగా ఫలించె నీలయా..

ఆరాధన

అరె ఏమైందీ….

గానం :బాలు, జానకి
సంగీతం : ఇళయ రాజా


పల్లవి :
అరె ఏమైందీ….ఒక మనసుకు రెక్కలొచ్చి ఎక్కడికొ ఎగిరిందీ
అది ఏమైందీతన మనిషిని వెదుకుచు ఇక్కడొచ్చి వాలిందీ
కలగాని కలయేదొ కళ్ళెదుటే నిలిచిందీ
అది నీలొ మమతను నిద్దురలేపింది
అరె ఏమైందీ…..ఒక మనసుకు రెక్కలొచ్చి ఎక్కడికొ ఎగిరిందీ
అది ఏమైందీ….

చరణం :
నింగివంగి నేలతోటీ నేస్తమేదో కోరిందీ
నేల పొంగి నింగికోసం పూలదోసిలిచ్చింది
పూలు నేను చూ..డలేదూ పూజలేవి చే..యలేదు
నేలపైన కాళ్ళులేవు నింగి వైపు చూపులేదు
కన్నెపిల్ల కళ్ళలోకి ఎన్నడైన చూశావో
కానరాని గుండెలోకి కన్నమేసి వచ్చావో
అది దోచావో…..లలలలా..లలల...లలలల

చరణం :
బీడూలోన వాన చినుకు పిచ్చిమొలక వేసింది
పాడలేని గొంతులోన పాటా ఏదొ పలికింది
గుండె ఒక్కటున్న చాలు గొంతు తానె పాడగలదు
మాటలన్ని దాచుకుంటే పాట నీవు వ్రాయగలవు
రాతరాని వాడి రాత దేవుడేమి వ్రాసాడో
చేతనైతె మార్చి చూడూ వీడు మారిపోతాడు
మనిషౌతాడు
అరె ఏమైందీ….ఒక మనసుకు రెక్కలొచ్చి ఎక్కడికొ ఎగిరిందీ
అది ఏమైందీతన మనిషిని వెదుకుచు ఇక్కడొచ్చి వాలిందీ