Wednesday, December 30, 2009

గాయం

గాయం
రచన : సిరివెన్నెల
గానం : S.P.బాలసుబ్రమణ్యం

నిగ్గ దీసి అడుగు ఈ సిగ్గులేని జనాన్ని
అగ్గితోటి కడుగు ఈ సమాజ జీవచ్చవాన్ని
మారదు లోకం మారదు కాలం
దేవుడు దిగి రాని యెవ్వరు యేమై పోని
మారదు లోకం మారదు కాలం

గాలి వాటు గమనానికి కాలి బాట దేనికి
గొర్రెదాటు మందకి మీ జ్ణానబోధ దేనికి
యే చరిత్ర నేర్చుకుంది పచ్చని పాఠం
యే క్షణాన మార్చుకుంది జిత్తుల మార్గం
రామబాణమార్పిందా రావణ కాష్ఠం
కృష్ణ గీత ఆపిందా నిత్య కురుక్షేత్రం

నిగ్గ దీసి అడుగు ఈ సిగ్గులేని జనాన్ని
అగ్గితోటి కడుగు ఈ సమాజ జీవచ్చవాన్ని
మారదు లోకం మారదు కాలం

పాత రాతి గుహలు పాల రాతి గృహాలయినా
అడవి నీతి మారిందా ఎన్ని యుగాలయినా
వేట అదే వేటు అదే నాటి కధే అంతా
నట్టడవులు నడివీధికి నడిచొస్తే వింతా
బలవంతులె బ్రతకాలని సూక్తి మరవకుండా
శతాబ్ధాలు చదవలేదా ఈ అరణ్యకాండ

నిగ్గ దీసి అడుగు ఈ సిగ్గులేని జనాన్ని
అగ్గితోటి కడుగు ఈ సమాజ జీవచ్చవాన్ని
మారదు లోకం మారదు కాలం
దేవుడు దిగి రాని యెవ్వరు యేమై పోని
మారదు లోకం మారదు కాలం

చల్లని వెన్నెలలో …చల్లని వెన్నెలలో

గానం : ఘంటసాల

పల్లవి : చల్లని వెన్నెలలో …చల్లని వెన్నెలలో…ఓఓఓ
చల్లని వెన్నెలలో చక్కని కన్నె సమీపములో. …
చల్లని వెన్నెలలో చక్కని కన్నె సమీపములో
అందమే నాలో లీనమాయెనే ఆనందమే నా గానమాయెనే
చల్లని వెన్నెలలో...

చరణం : తెలిమబ్బుల కౌగిలిలో జాబిలి తేలి ఆడెనే ముద్దులలో
తెలిమబ్బుల కౌగిలిలో జాబిలి తేలి ఆడెనే ముద్దులలో
గాలి పెదవులే మెల్లగ సోకిన …గాలి పెదవులే మెల్లగ సోకిన
పూలు నవ్వెనే నిద్దురలో ఓఓఓ...
చల్లని వెన్నెలలో…చక్కని కన్నె సమీపములో …
అందమే నాలో లీనమాయెనే
ఆనందమే నా గానమాయెనే …
చల్లని వెన్నెలలో

చరణం : కళకళలాడే కన్నె వదనమే కనిపించును ఆ తారలలో ఓ…. ఓఓ… ఓఓఓ…ఓఓ…
కళకళలాడే కన్నె వదనమే కనిపించును ఆ తారలలో
కలకాలం నీ కమ్మని రూపము ,..కలకాలమం నీ కమ్మని రూపము
కలవరించునలే నా మదిలో … ఓఓఓ....చల్లని వెన్నెలలో ..
చక్కని కన్నె సమీపములో అందమే నాలో లీనమాయెనే
ఆనందమే నా గానమాయెనే చల్లని వెన్నెలలో

చంద్రలేఖ

ఉరుములు నీ మువ్వలై, మెరుపులు నీ నవ్వులై

రచన : సిరివెన్నెల
గానం : రాజేష్

పల్లవి : ఉరుములు నీ మువ్వలై, మెరుపులు నీ నవ్వులై
తొలకరి మేఘానివై రా అలివేణి, పరుగులు నీ గానమై, తరగలు నీ తాళమై
చిలిపిగ చిందాడవే కిన్నెరసా..ని…

కాలానికే కాలాడక ఆగాలి నువ్వు ఆడే వేళ
అది చూడగా మనసాగక ఆడాలి నీతో నింగి నేల

తకధిమి తాళాలపై తళుకుల తరంగమై, చిలిపిగ చిందాడవే కిన్నెరసా…ని..
మెలకల మందాకిని కులుకుల బృందావని, కనులకు విందీయవే ఆ అందాన్ని…

చరణం : చంద్రుల్లో కుందేలే మా ఇంట ఉందంటూ
మురిసింది ఈ ముంగిలి
చిందాడే కిరణంలా మా ముందు నువ్వుంటే
ప్రతి పూట దీపావళి

మా కళ్ళల్లో వెలిగించవే సిరివెన్నెల
మా ఆశలే నీ అందెలై ఈ మంచు మౌనం మ్రోగే వేళ
ఆ సందడే ఆనందమై, ప్రేమించు ప్రాణం పాడే వేళ…

ఉరుములు నీ మువ్వలై, మెరుపులు నీ నవ్వులై.
తొలకరి మేఘానివై రా కల్యాణి

పరుగులు నీ గానమై, తరగలు నీ తాళమై
చిలిపిగ చిందాడవే కిన్నెరసాని

చరణం : నడయాడే నీ పాదం నట వేదమేనంటు
ఈ పుడమే పులకించగా
నీ పెదవే తనకోసం అనువైన కొలువంటు
సంగీతం నిను చేరగా

మా గుండెనే శృతి చేయవా నీ వీణగా
ఈ గాలిలో నీ వేలితో రాగాలు ఎన్నో రేగేవేలా
నీ మేనిలో హరివిల్లులే వర్ణాల వాగులై సాగేవేళ

ఉరుములు నీ మువ్వలై, మెరుపులు నీ నవ్వులై.
తొలకరి మేఘానివై రా కల్యాణి

పరుగులు నీ గానమై, తరగలు నీ తాళమై
చిలిపిగ చిందాడవే కిన్నెరసాని

Thursday, November 19, 2009

Black & White

వలపననా వల అననా ....

ఈ పాట ఒక ఫ్రెండ్ దగ్గర విన్నాను. మొదటి సారి వినగానే చాలా నచ్చింది. ఒక్కో పదం చాలా అందంగా పేర్చారు.

Simply superb Lyrics !!!

గానం : S.P.బాలసుబ్రఃమణ్యం , చిత్ర

పల్లవి : వలపననా వల అననా వయసును తరుముతున్న తపనా
వరమగునా చెర అగునా వరసలు కలుపుతున్న లలనా
ముసిరే చీకతైనా తన జతలో వేకువవునా
నడిచే దారిలోనా ప్రతిమలుపు నాదయేనా
ఆ నిలువుటద్దమే నా ఎదుటున్నా ఆమె రూపు చూస్తున్నా
తన కంటి పాపల అద్దం లోనా నన్ను పోల్చుకున్నా

చరణం : తోడులేని ఈ ఏకాకి జీవితానా, ఏడు అడుగులు నన్నల్లుకుంది మైనా
ఎండ మావులే వెంటాడు గుండెలోనా, ఆమె రాకతో ఆకాసగంగలైనా
నిన్నలేని ఈ సంతోషమిందుకేనా, ఉన్నపాటుగా తారల్లో తేలుతున్నా.
ముళ్ళ చాటు పూల ఘుమ ఘుమ , పంచుతున్న నా ప్రియతమా
చేరువైన ప్రాణబంధమా కలయా, నిజమా కనవే ప్రేమా...

వలపననా వల అననా వయసును తరుముతున్న తపనా
వరమగునా చెర అగునా వరసలు కలుపుతున్న లలనా

చరణం : తీగచాటుగా తుళ్ళేటి పూవుకైనా, సందెవాలితే ఆ నవ్వు సొంతమౌనా...
తీరమెంతగా వద్దంటు వారిస్తున్నా, కడలి చేరదా పొంగేటి గోదారైనా
ఘడియ గదిపినా నీ ప్రేమ నీడ లోనా, సాటిరావుగా ఏడేడు జన్మలైనా
కోకిలమ్మ తీపి సరిగమ పూల ఋతువుకే సొంతమా
కోరుకున్న ప్రేమ మధురిమ కొసరే క్షణమా , ఇది నీ మహిమా


వలపననా వల అననా వయసును తరుముతున్న తపనా
వరమగునా చెర అగునా వరసలు కలుపుతున్న లలనా
ముసిరే చీకతైనా తన జతలో వేకువవునా
నడిచే దారిలోనా ప్రతిమలుపు నాదయేనా
ఆ నిలువుటద్దమే నా ఎదుటున్నా ఆమె రూపు చూస్తున్నా
తన కంటి పాపల అద్దం లోనా నన్ను పోల్చుకున్నా....

వలపననా వల అననా వయసును తరుముతున్న తపనా
వరమగునా చెర అగునా వరసలు కలుపుతున్న లలనా

Friday, November 13, 2009

సరికొత్త చీర ఊహించినాను ...

ఈ పాట గురించి ఎంత చెప్పినా తక్కువే,
బుడుగు చదివి చిన్నప్పుడే బాపు-రమణ అభిమానినయ్యాను, కాని వీరాభిమానిని అవ్వటానికి కారణం మాత్రం ఈ పాటే. పాట సారమంతా ఈ రెండు లైన్లలోనే తెలిసిపోతుంది .
"ముచ్చట గొలిపే మొగలి పొత్తుకు, ముళ్ళూ వాసన ఒక అందం
అభిమానం గల ఆడపిల్లకు , అలకా కులుకూ ఒక అందం "


సంగీతం : K.V.మహదేవన్
రచన : వేటూరి
గానం : S.P.బాలసుబ్రఃమణ్యం


పల్లవి : సరికొత్త చీర ఊహించినాను
సరదాల సరిగంచు నేయించి నాను
మనసూ మమత, పడుగూ పేక చీరలో చిత్రించినాను
ఇది ఎన్నో కలల కలనేత, నా వన్నెల రాశికీ సిరి జోత
నా ... వన్నెల రాశికీ సిరి జోతా.

చరణం : ముచ్చట గొలిపే మొగలి పొత్తుకు, ముళ్ళూ వాసన ఒక అందం
అభిమానం గల ఆడపిల్లకు , అలకా కులుకూ ఒక అందం
ఈ అందాలన్నీ కల బోస్తా, నీ కొంగుకు చెంగున ముడి వేస్తా
ఈ అందాలన్నీ కల బోస్తా, నీ కొంగుకు చెంగున ముడి వేస్తా

ఇది ఎన్నో కలల కలనేత, నా వన్నెల రాశికీ సిరి జోత
నా ... వన్నెల రాశికీ సిరి జోతా.


చరణం : చుర చుర చూపులు ఒక మారూ, నీ చిరు చిరు నవ్వులు ఒక మారు
మూతి విరుపులు ఒక మారూ, నువ్వు ముద్దుకు సిద్ధం ఒక మారు
నువ్వు ఏ కళనున్నా మహ బాగే, ఈ చీర విశేషం బహు బాగే
నువ్వు ఏ కళనున్నా మహ బాగే..ఈ చీర విశేషం బహు బాగే

సరికొత్త చీర ఊహించినాను
సరదాల సరిగంచు నేయించి నాను
మనసూ మమత, పడుగూ పేక చీరలో చిత్రించినాను
ఇది ఎన్నో కలల కలనేత, నా వన్నెల రాశికీ సిరి జోత
నా ... వన్నెల రాశికీ సిరి జోతా.

మెరుపు కలలు

వెన్నెలవే వెన్నెలవే ....

రచన : వేటూరి
సంగీతం :A.R.రెహమాన్
గానం : హరిహరన్, సాధనా సరగం

పల్లవి : వెన్నెలవే వెన్నెలవే ,
మిన్నే దాటి వస్తావా విరహానా జోడీ నీవే ...

వెన్నెలవే వెన్నెలవే ,
మిన్నే దాటి వస్తావా విరహానా జోడీ నీవే ...
నీకు భూలోకులా కన్ను సోకేముందే
పొద్దు తెల్లారేలోగా పంపిస్తాగా …
వెన్నెలవే వెన్నెలవే ,
మిన్నే దాటి వస్తావా విరహానా జోడీ నీవే ...చరణం : ఇది సరాసాలా తొలిపరువాలా జత సాయంత్రం సైఅన్న మందారం
ఇది సరాసాలా తొలిపరువాలా జత సాయంత్రం సైఅన్న మందారం
చెలి అందాలా చెలి ముద్దాడే చిరు మొగ్గల్లో సిగ్గేసే పున్నాగం

పిల్లా ఆ ఆ.. పిల్లా ఆ ఆ..
భూలోకం దాదాపు కన్నూ మూయు వేళా ..
పాడేను కుసుమాలు పచ్చా కంటి మీనా
ఈ పూవుల్లో తడి అందాలే అందాలే ఈ వేళా.

వెన్నెలవే వెన్నెలవే ,
మిన్నే దాటి వస్తావా విరహానా జోడీ నీవే ...
నీకు భూలోకులా కన్ను సోకేముందే
పొద్దు తెల్లారేలోగా పంపిస్తాగా …

చరణం : ఎత్తైనా గగనంలో నిలిపేవారెవరంటా
కౌగిట్లో చిక్కుపడే గాలికి అడ్డెవరంటా
ఎద గిల్లీ గిల్లీ వసంతాలే ఆడించే
హృదయములో వెన్నెలలే రగిలించేవారెవరూ

పిల్లా ఆ ఆ.. పిల్లా ఆ ఆ..
పూదోట నిదరోమ్మని పూలే వరించు వేళా
పూతీగ కలలోపల తేనే గ్రహించు వేళా
ఆ వయసే రసాల విందైతే .. ప్రేమల్లే ప్రేమించు .

ఆ ఆ.. ఆ ఆ.. ఆ ఆ.. ఆ ఆ..
ఆ ఆ.. ఆ ఆ.. ఆ ఆ.. ఆ ఆ..

వెన్నెలవే వెన్నెలవే ,
మిన్నే దాటి వస్తావా విరహానా జోడీ నీవే ...
నీకు భూలోకులా కన్ను సోకేముందే
పొద్దు తెల్లారేలోగా పంపిస్తాగా …
వెన్నెలవే వెన్నెలవే ,
మిన్నే దాటి వస్తావా విరహానా జోడీ నీవే ...

Saturday, August 8, 2009

డాక్టర్.చక్రవర్తి

డాక్టర్.చక్రవర్తి
సంగీతం : మాస్టర్ వేణు
గానం : P.సుశీల

పల్లవి :నీవు లేక వీణ పలుకలేనన్నది
నీవు రాక రాధ నిలువలేనన్నది

నీవు లేక వీణ..ఆ ఆ ...

చరణం : జాజిపూలు నీకై రోజు రోజు పూచే
చూసి చూసి పాపం సొమ్మసిల్లిపోయే
చందమామ నీకై తొంగి తొంగి చూచి
చందమామ నీకై తొంగి తొంగి చూచి
సరసను లేవని అలుకలు బోయే

నీవు లేక వీణ..ఆ ఆ ...

చరణం : కలనైన నిన్ను కనులచూదమన్నా
నిదుర రాని నాకు కలలు కూడా రావే
కదలలేని కాలం విరహ గీతి రేపి
కదలలేని కాలం విరహ గీతి రేపి
పరువము వృధగా బరువుగ సాగే

నీవు లేక వీణ..ఆ ఆ ...

చరణం : తలుపులన్ని నీకై తెరచి ఉంచినాను
తలపులన్ని నీకై దాచి వేచినాను
తాపమింక నేను ఓపలేను స్వామి
తాపమింక నేను ఓపలేను స్వామి
తరుణిని కరుణను ఏలగ రావా

నీవు లేక వీణ పలుకలేనన్నది
నీవు రాక రాధ నిలువలేనన్నది

నీవు లేక వీణ..ఆ ఆ ...

Saturday, June 20, 2009

నిరీక్షణ

సుక్కల్లే తోచావే...
రచన : ఆచార్య ఆత్రేయ
గానం: K.J.యేసుదాస్

పల్లవి : సుక్కల్లే తోచావే...
ఎన్నెల్లే కాచావే...ఏడ బోయావే
ఇన్ని వేల సుక్కల్లో నిన్ను నే వెతికానే
ఇన్ని వేల సుక్కల్లో నిన్ను నే వెతికానే...
సుక్కల్లే తోచావే...
ఎన్నెల్లే కాచావే...ఏడ బోయావే

చరణం :పూసిందే ఆ పూలమాను నీ దీపంలో
దాగిందే నా పేద గుండె నీ తాపం లో
ఊగానే నీ పాటలో ఉయ్యాలై
ఉన్నానే ఈ నాటికీ నేస్తాన్నై
ఉన్నా ఉన్నాదొక దూరం .. ఎన్నాళ్ళకు చేరం .. తీరందీ నేరం !

సుక్కలే తోచావే .. ఎన్నెల్లే కాచావే ..ఏడ బోయావే

చరణం :తానాలే చేసాను నీ స్నేహంలో
ప్రాణాలే దాచావు నీవు నా మోహంలో
ఆనాటి నీ కళ్ళలో నా కళ్ళే
ఈనాటీ నా కళ్ళలొ కన్నీళ్ళే
ఉందా కన్నీళ్ళకు అర్ధం .. ఇన్నేళ్ళకు వ్యర్ధం .. చట్టందే రాజ్యం !

సుక్కల్లే తోచావే...
ఎన్నెల్లే కాచావే...ఏడ బోయావే
ఇన్ని వేల సుక్కల్లో నిన్ను నే వెతికానే
ఇన్ని వేల సుక్కల్లో నిన్ను నే వెతికానే...

సుక్కల్లే తోచావే...
ఎన్నెల్లే కాచావే...ఏడ బోయావే

సుక్కల్లే తోచావే... ఎన్నెల్లే కాచావే...ఏడ బోయావే

Tuesday, May 12, 2009

లవ్ బర్డ్స్

రెహమాన్ స్వరకల్పనలోని అందమంతా ఈ పాట లో కనిపిస్తుంది...
తోడుగా అంతే అందంగా సమకూరిన సిరివెన్నెల సాహిత్యం...
వెరసి భూలోకంలో కూడా అమృతం ఉందని నిరూపిస్తున్నాయి మన తెలుగు పాటలు .


మనసున మనసుగ, నిలిచిన కలవా....

లవ్ బర్డ్స్
సంగీతం : A.R.రెహమాన్
రచన: సిరివెన్నెల


పల్లవి : మనసున మనసుగ, నిలిచిన కలవా....
పిలిచిన పలకగ ఎదుటనే కలవా,
దొరికినదే నా స్వర్గం, పరిచినది విరి మార్గం
మిన్నుల్లో నీవే ,మన్నుల్లో నీవే ,
కన్నుల్లో నీవే ........రావా

మనసున మనసుగ, నిలిచిన కలవా....

చరణం : మేఘం నేల ఒళ్ళు మీటే రాగామల్లే...
ప్రేమా వరాల జల్లు కావా...
పిలుపే అందుకొని,బదులే తెలుపుకొని ,కౌగిట ఒదిగి ఉండనీవా....
నా గుండె కోవెల విడిచి వెళ్ళ తగునా ...తగునా,
మల్లె పూల మాలై నిన్నే వరించి పూజించే వేళా
నిరీక్షించి స్నేహం కోరి , జతనై రానా ...రానా...
ఉప్పొంగి పోయే ప్రాయం నిన్ను విడువదు ఏ వెళైనా
నా శ్వాస ప్రతి పూట వినిపించు నీ పాట..
ఏడేడు జన్మలు నేనుంటా నీ జంట ...


మనసున మనసుగ, నిలిచిన కలవా....


చరణం : పూవై నవ్వులని , తేనై మాధురిని పంచే పాట మన ప్రేమ ...
విరిసే చంద్రకళ , ఎగసే కడలి అల , పలికే కవిత మన ప్రేమ ....
కాలాన్ని పరిపాలిద్దాం, కన్న కలలే నిజమై ....
వేటాడు ఎడబాటు, ఏనాడు కలగదు ఇక ఇటుపై ..

నూరేళ్ళ కాలం కూడా, ఒక్క క్షణమై.. నువ్వూ నేను చేరి సగమవుదాం వయస్సు పండించే వరమై ..
ప్రియమైన అనురాగం పలికింది మధుగీతం, తుది లేని ఆనందం వేచేనే నీకోసం ..

మనసున మనసుగ, నిలిచిన కలవా....
పిలిచిన పలకగ ఎదుటనే కలవా,
దొరికినదే నా స్వర్గం, పరిచినది విరి మార్గం
మిన్నుల్లో నీవే ,మన్నుల్లో నీవే ,
కన్నుల్లో నీవే ........రావా

మనసున మనసుగ, నిలిచిన కలవా....

Saturday, April 25, 2009

పూజఈ పాట తో గీతాంజలి 100 పాటలు పూర్తి చేసుకుంది. . . .


ఎన్నెన్నో జన్మల బంధం నీదీ.. నాదీ

సంగీతం : రమెష్ నాయుడు
గానం : S.P.బాల సుబ్రమణ్యం ,వాణీ జయరాం

పల్లవి : ఎన్నెన్నో జన్మల బంధం నీదీ.. నాదీ
ఎన్నటికీ మాయని మమతా నాదీ.. నీదీ
ఒక్క క్షణం నిను వీడీ నేనుండలేనూ
ఒక్క క్షణం నీ విరహం నే తళలేను

ఎన్నెన్నో జన్మల బంధం నీదీ.. నాదీ

చరణం :పున్నమి వెన్నెలలోనా.. పొంగును కడలి
నిన్నే చూసిన వేళ నిండును చెలిమి
నువ్వు కడలివైతే నెను నదిగ మరీ
చిందులే వేసి వేసి నిన్ను చేరనా..
చేరనా... చేరనా..

ఎన్నెన్నో జన్మల బంధం నీదీ.. నాదీ

చరణం : కోటి జన్మలకయినా.. కోరేదొకటే
నాలో సగమై ఎప్పుడు.. నెనుండాలి
నీవున్న వేళ.. ఆ స్వర్గమేల..
ఈ పొందు ఎల్లవేళలందు ఉండనీ..
ఉందని.. ఉందని..

ఎన్నెన్నో జన్మల బంధం నీదీ.. నాదీ
ఎన్నటికీ మాయని మమతా నాదీ.. నీదీ
ఒక్క క్షణం నిను వీడీ నేనుండలేనూ
ఒక్క క్షణం నీ విరహం నే తళలేను

వాన

ఆకాశగంగా,దూకావే పెంకితనంగా...

రచన : సిరివెన్నెల సీతారామశాస్త్రి
సంగీతం: కమలాకర్
గానం: కార్తీక్

పల్లవి : ఆకాశగంగా,దూకావే పెంకితనంగా...
జలజల జడిగా,తొలి అలజడిగా..
తడబడు అడుగా,నిలబడు సరిగా...
నా తలపు ముడి వేస్తున్నా,నిన్నాపగా ఆ ఆ ...

ఆకాశగంగా,దూకావే పెంకితనంగా...
ఆకాశగంగా...

చరణం : కనుబొమ్మ విల్లెత్తి,ఓ నవ్వు విసిరావే,
చిలకమ్మ గొంతెత్తి,తీయంగ కసిరావే,
కనుబొమ్మ విల్లెత్తి,ఓ నవ్వు విసిరావే,
చిలకమ్మ గొంతెత్తి,తీయంగ కసిరావే.

చిటపటలాడి,వెలసిన వానా...
మెరుపుల దాడి,కనుమరుగైనా
నా గుండెలయలో విన్నా నీ అలికిడీ ...

ఆకాశగంగా,దూకావే పెంకితనంగా...
ఆకాశగంగా...

చరణం : ఈ పూట వినకున్నా,నా పాట ఆగేనా
ఏ బాటలోనైనా,నీ పైటనొదిలేనా-2

మనసుని నీతో,పంపేస్తున్నా..
నీ ప్రతి మలుపూ.తెలుపవె అన్నా...
ఆ జాడలన్నీ వెతికి,నిన్ను చేరనా ..ఆ ఆ ...

ఆకాశగంగా,దూకావే పెంకితనంగా...
జలజల జడిగా,తొలి అలజడిగా..
తడబడు అడుగా,నిలబడు సరిగా...
నా తలపు ముడి వేస్తున్నా,నిన్నాపగా ఆ ఆ ...

ఆకాశగంగా,దూకావే పెంకితనంగా...
ఆకాశగంగా...

వాన

ఎదుట నిలిచింది చూడు...

సంగీతం : కమలాకర్
రచన : సిరివెన్నెల సీతారామశాస్త్రి
గానం : కార్తీక్


పల్లవి : ఎదుట నిలిచింది చూడు జలతారు వెన్నెలేమో
ఎదను తడిపింది నేడు చినుకంటి చిన్నదేమో
మైమరచిపోయా మాయలో
ప్రాణమంత మీటుతుంటే వానవీణలా ...ఆ ఆ ....


ఎదుట నిలిచింది చూడు

చరణం :నిజం లాంటి ఈ స్వప్నం ఎలా పట్టి ఆపాలీ
కలే ఐతే ఆ నిజం ఎలా తట్టుకోవాలీ
అవునో కాదో అడగకంది నా మౌనం
చెలివో శిలవో తెలియకుంది నీ రూపం
చెలిమి బంధమల్లుకుందే జన్మ ఖైదులా ..ఆ ఆ ....


ఎదుట నిలిచింది చూడు


చరణం : నిన్నే చేరుకోలేక ఎటేళ్ళిందో నా లేఖా
వినేవారు లేకా విసుక్కుంది నా కేకా
నీదో కాదో రాసున్న చిరునామా
ఉందో లేదో ఆ చోట నా ప్రేమా

వరంలాంటి శాపమేదో సొంతమైందిలా ...ఆ ఆ .....

ఎదుట నిలిచింది చూడు జలతారు వెన్నెలేమో
ఎదను తడిపింది నేడు చినుకంటి చిన్నదేమో
మైమరచిపోయా మాయలో
ప్రాణమంత మీటుతుంటే వానవీణలా ...ఆ ఆ ....

ఎదుట నిలిచింది చూడు

Thursday, April 9, 2009

షాక్

మధురం మధురం ...

గానం : S.P.బాలసుబ్రఃమణ్యం, చిత్ర

మధురం మధురం మధురం మధురం
మధురం మధురం మధురం మధురం

ప్రణయం మధురం కలహం మధురం
క్షణము సగము విరహం మధురం
సరసం మధురం విరసం మధురం
చికురం మధురం చుబుకం మధురం

సరసం మధురం విరసం మధురం
చికురం మధురం చుబుకం మధురం

అందం అందం అని ఊరించే అందాలన్ని అసలే మధురం

శ్రవణం మధురం నయనం మధురం
కులుకే మధురం కురులే మధురం
గమనం మధురం జగనం మధురం
లయలో సాగే పయనం మధురం

గమనం మధురం జగనం మధురం
లయలో సాగే పయనం మధురం
ఎదరే ఉంటే ప్రతిది మధురం
చెదిరే జుట్టు చమటే మధురం

సర్వం మధురం సకలం మధురం సంసారంలో సాగరమధనం

సర్వం మధురం సకలం మధురం సంసారంలో సాగరమధనం

అన్నీ మధురం అఖిలం మధురం
ఆమే మధురం ప్రేమే మధురం - 2
కనులే మధురం కలలే మధురం
కొంచెం పెరిగే కొలతే మధురం - 2

మనసే మధురం సొగసే మధురం
విరిసే పెదవుల వరసే మధురం

ఉదయం దాచే మధురిమ గాని
ఉదరం మధురం హృదయం మధురం

తాపం మధురం శోకం మధురం
అలకే చిలికే కోపం మధురం
అలుపే మధురం సొలుపే మధురం
అతిగా మరిగే పులుపే మధురం

అధరం మధురం వ్యధనం మధురం
వెలుగే చిలికే తిలకం మధురం
బాల మధురం డోలా మధురం
లీల మధురం హేలా మధురం - 2

జోజో మధురం జోలా మధురం
మనువాటకిదే ఫలితం మధురం

మధురం మధురం ప్రణయం మధురం
మధురం మధురం విరహం మధురం
సరసం మధురం విరసం మధురం
నయనం మధురం వదనం మధురం

సరసం మధురం విరసం మధురం
నయనం మధురం వదనం మధురం
అన్ని మధురం అఖిలం మధురం
మనమే మధురం ప్రేమే మధురం

గోదావరి

మనసా వాచా నిన్నే వలచా ....
సంగీతం : K.M.రాధాక్రిష్ణన్
రచన : వేటూరి
గానం : ఉన్ని క్రిష్ణన్, చిత్ర

పల్లవి : మనసా వాచా నిన్నే వలచా నిన్నే ప్రేమించా
నిన్నే తలచా నన్నే మరిచా నీకై జీవించా
ఆ మాట దాచా కాలాలు వేచా నడిచానే నీ నీడలా

మనసా వాచా నిన్నే వలచా నిన్నే ప్రేమించా

చరణం : చిన్న తప్పు అని చిత్తగించమని అన్నా వినదు
అప్పుడెప్పుడో నిన్ను చూసి నీ వశమై మనసు
కన్నీరైనా గౌతమికన్నా తెల్లారైనా పున్నమికన్నా
మూగైపోయా నేనిలా ఆ ...

మనసా వాచా నిన్నే వలచా నిన్నే ప్రేమించా

చరణం : నిన్న నాదిగా నేడు కాదుగా అనిపిస్తున్నా
కన్ను చీకటై కలలు వెన్నెలై కాటేస్తున్నా
గతమేదైనా స్వాగతమననా
నీ జతలోనే బ్రతుకనుకోనా
రాముని కోసం సీతలా ఆ ...

మనసా వాచా నిన్నే వలచా నిన్నే ప్రేమించా
నిన్నే తలచా నన్నే మరిచా నీకై జీవించా
ఆ మాట దాచా కాలాలు వేచా నడిచానే నీ నీడలా
మనసా వాచా నిన్నే వలచా నిన్నే ప్రేమించా

హృదయం

ఊసులాడే ఒక జాబిలట

సంగీతం : ఇళయరాజా
సాహిత్యం :సిరివెన్నెల సీతారామ శాస్త్రి
గానం : S.P.బాలసుబ్రఃమణ్యం

ఊసులాడే ఒక జాబిలట
సిరిమువ్వలుగా నను తాకెనట

ఊసులాడే ఒక జాబిలట
సిరిమువ్వలుగా నను తాకెనట
చూపులతో బాణమేసెనట
చెలి నా ఎదలో సెగ రేపెనట

మాటే వేదం తానే నా లోకం ప్రేమే యోగం

ఊసులాడే ఒక జాబిలట
సిరిమువ్వలుగా నను తాకెనట

అందాలే చిందె చెలి రూపం నా కోసం
ఆనందం నిలిపేటి ధ్యానం చెలి ధ్యానం
అదే పేరు నేను జపించేను రొజూ
ననే చూసేటి వేళ అలై పొంగుతాను

మౌనం సగమై మోహం సగమై
నేనే నాలో రగిలేను

ఊసులాడే ఒక జాబిలట
సిరిమువ్వలుగా నను తాకెనట
చూపులతో బాణమేసెనట
చెలి నా ఎదలో సెగ రేపెనట

మాటే వేదం తానే నా లోకం
ప్రేమే యోగం

ఊసులాడే ఒక జాబిలట
సిరిమువ్వలుగా నను తాకెనట

నాలోన రేగేనే పాట చెలి పాట
నీడల్లే సాగే నీ వెంట తన వెంట
స్వరాలై పొంగేనా వరాలే కోరేనా
ఇలా ఊహల్లోనా సదా ఉండిపోనా

ఒకటై ఆడు ఒకటై పాడు
పండగ నాకు ఏనాడు

ఊసులాడే ఒక జాబిలట
సిరిమువ్వలుగా నను తాకెనట
చూపులతో బాణమేసెనట
చెలి నా ఎదలో సెగ రేపెనట

మాటే వేదం తానే నా లోకం
ప్రేమే యోగం

ఊసులాడే ఒక జాబిలట
సిరిమువ్వలుగా నను తాకెనట

Saturday, April 4, 2009

ఆంధ్రుడు

ప్రాణం లో ప్రాణంగా మాటల్లో

గానం : చిత్ర
రచన : సిరివెన్నెల సీతారామ శాస్త్రి
సంగీతం : కళ్యాణీ మాలిక్

పల్లవి : ప్రాణం లో ప్రాణంగా మాటల్లో మౌనం గా చెపుతున్నా..
బాధైనా ఏదైనా భారం గా దూరం గా వెళుతున్నా..
మొన్న కన్న కలా నిన్న విన్న కథ రేపు రాదు కదా జతా..
ఇలా ఇలా... నిరాశగా...
నది దాటుతున్నా ఊరు మారుతున్నా ఊరుకోదు ఎదా ఆ..

ప్రాణం లో ప్రాణంగా మాటల్లో మౌనం గా చెపుతున్నా..
బాధైనా ఏదైనా భారం గా దూరం గా వెళుతున్నా..

చరణం :స్నేహం నాదే, ప్రేమా నాదే, ఆ పైన ద్రోహం నాదే ...
కనులు నావె, వేలు నాదే, కన్నీరు నాదే లే..
తప్పంత నాదే, శిక్షంత నాకే, తప్పించుకోలేనే..
ఎడారి లొ తుఫాను లొ
తడి ఆరుతున్న తడి చూడకున్నా ఎదురేది అన్నా...

ప్రాణం లో ప్రాణంగా మాటల్లో మౌనం గా చెపుతున్నా..
బాధైనా ఏదైనా భారం గా దూరం గా వెళుతున్నా..

చరణం :ఆట నాదే, గెలుపు నాదే, అనుకోని ఊటమి నాదే ఈ..
మాట నాదే, బదులు నాదే, ప్రశ్నల్లే మిగిలానే
నా జాతకాన్నె, నా చేతి తోనే, నే మార్చి రాశానే..
గతానిపై సమాధినై, బ్రతిమాలుతున్నా,
స్థితి మారుతున్నా, బ్రతికేస్తు ఉన్నా ఆ..

ప్రాణం లో ప్రాణంగా మాటల్లో మౌనం గా చెపుతున్నా..
బాధైనా ఏదైనా భారం గా దూరం గా వెళుతున్నా..

ఓ పాపా లాలి

మాటేరాని చిన్నదాని ...

ఓ పాపా లాలి
సంగీతం: ఇళయరాజా
గానం: S.P.బాలసుబ్రఃమణ్యం


పల్లవి : మాటేరాని చిన్నదాని కళ్ళు పలికే ఊసులూ
అందాలన్ని పల్లవించి ఆలపించే పాటలూ
ప్రేమే నాకు పంచే జ్ఞాపకాలురా
రేగే మూగ తలపే వలపు పంటరా (2)

చరణం : : వెన్నెలల్లే పూలు విరిసి తేనెలు చిలికెను
చెంత చేరి ఆదమరిచి ప్రేమను కొసరెను
చందనాలు జల్లు కురిసే చూపులు కలిసెను
చందమామ పట్టపగలే నింగిని పొడిచెను
కన్నెపిల్ల కలలే నాకిక లోకం
సన్నజాజి కళలే మోహన రాగం
చిలకల పలుకులు అలకల ఉలుకులు నా చెలి సొగసలు నన్నే మరిపించే !

మాటేరాని చిన్నదాని కళ్ళు పలికే ఊసులూ
అందాలన్ని పల్లవించి ఆలపించే పాటలూ
ప్రేమే నాకు పంచే జ్ఞాపకాలురా
రేగే మూగ తలపే వలపు పంటరా


చరణం : ముద్దబంతి లేత నవ్వులు చిందెను మధువులు
ఊసులాడు మేని వగలు వన్నెల జిలుగులు
హరివిల్లు లోని రంగులు నా చెలి సొగసులు
వేకువల మేలు కొలుపే నా చెలి పిలుపులు
సందెవేళ పలికే నాలో పల్లవి
సంతసాల సిరులే నావే అన్నవి
ముసి ముసి తలపులు తరగని వలపులు నా చెలి సొగసులు అన్నీ ఇక నావే !


మాటేరాని చిన్నదాని కళ్ళు పలికే ఊసులూ
అందాలన్ని పల్లవించి ఆలపించే పాటలూ
ప్రేమే నాకు పంచే జ్ఞాపకాలురా
రేగే మూగ తలపే వలపు పంటరా (2)

Friday, April 3, 2009

గుణ

కమ్మనీ ఈ ప్రేమ లేఖనే రాసింది హృదయమే...

సంగీతం : ఇళయరాజా
గానం : బాలు,శైలజ


పల్లవి : కమ్మనీ ఈ ప్రేమ లేఖనే రాసింది హృదయమే
ప్రియతమా నీవచట కుశలమా నేనిచట కుశలమే
ఉహాలన్ని పాటలే కనుల తోటలో
తొలి కలల కవితలే మాట మాటలొ

ఒహోకమ్మని ఈ ప్రేమ లేఖనే రాసింది హృదయమే
ప్రియతమ నీవచట కుశలమా నేనిచట కుశలమే


చరణం :గుండెల్లో గాయమేదొ చల్లంగా మానిపోయే
మాయ చేసే ఆ మాయే ప్రేమాయే
ఎంత గాయమైన గాని నా మేనికేమిగాదు
పువ్వు సోకి నీ సోకు కందేనే
వెలికి రాని వెర్రి ప్రేమ కన్నీటి ధారలోన కరుగుతున్నది
నాదు శోకమోపలేక నీ గుండె బాధ పడితే తాళనన్నది
మనుషులెరుగలేరు మామూలు ప్రేమ కాదు
అగ్ని కంటే స్వచ్ఛమైనది


మమకారమే ఈ లాలి పాటగా రాసింది హృదయమా
ఉమాదేవి గా శివుని అర్ధ భాగమై నా లోన నిలువుమా

శుభ లాలి లాలి జో లాలి లాలి జో
ఉమా దేవి లాలి లాలి జో లాలి లాలి జో

మమకారమే ఈ లాలి పాటగా రాసింది హృదయమా

గులాబి

ఏ రోజైతే చూసానో నిన్ను....

సంగీతం : శశి ప్రీతం
సాహిత్యం: సిరివెన్నెల సీతారామ శాస్త్రి
గానం : శశి ప్రీతం

పల్లవి : ఏ రోజైతే చూసానో నిన్ను..
ఆ రోజే నువ్వయిపొయా నేను
కాలం కాదన్నా ఏదూరం అడ్డున్నా నీ ఊపిరినై నే జీవిస్తున్నాను
నీ స్పర్శే ఈ వీచే గాలుల్లొ ..నీ రూపే నా వేచే గుండెల్లో
నిన్నటి నీ స్మృతులే నన్ను నడిపిస్తూ ఉంటే
ఆ నీ నీడై వస్తాను ఎటువైపున్నా

నీ కష్టం లో నేను ఉన్నాను
కరిగే నీ కన్నీరౌతా నేను
చెంపల్లో జారి నీ గుండెల్లో చేరి నీ ఏకాంతంలో ఓదార్పౌతాను

చరణం : కాలం ఏదో గాయం చేసింది
నిన్నే మాయం చేసానంటోంది
లోకం నమ్మి అయ్యో అంటోంది
శోకం పిండి జో కొడతానంది
గాయం కోస్తున్నా నే జీవించే ఉన్నా
ఆ జీవం నీవని సాక్షం ఇస్తున్నా
 
ఆఆ ..నీతో గడిపిన ఆ నిముషాలన్ని
నాలో దాగే గుండెల సవ్వడులే
జరిగే వింతే నే నమ్మేదెట్టాగా
నువు లేకుంటే నేనంటు ఉండనుగా

నీ స్పర్శే ఈ వీచే గాలుల్లొ ..నీ రూపే నా వేచే గుండెల్లో
నిన్నటి నీ స్మృతులే నన్ను నడిపిస్తూ ఉంటే
ఆ నీ నీడై వస్తాను ఎటువైపున్నా
నీ కష్టం లో నేను ఉన్నానుకరిగే నీ కన్నీరౌతా నేను
చెంపల్లో జారి నీ గుండెల్లో చేరి నీ ఏకాంతంలో ఓదార్పౌతాను