Monday, December 31, 2007

గోదావరి

మనసా వాచా....
గానం : చిత్ర, ఉన్నిక్రిష్ణన్
సంగీతం :K.M.రాధాక్రిష్ణన్

పల్లవి : మనసా వాచా నిన్నే వలచా..నిన్నే ప్రేమించా
నిన్నే తలచా..నన్నే మరిచా..నీకై జీవించా
ఆ..... ఆమాట దాచా..కాలాలు వేచా..నడిచా నే నీ నీడలా (మనసా వాచా)


చరణం : చిన్న తప్పు అని చిత్తగించమని అన్నా వినదు
అప్పుడెప్పుడో నిన్ను చూసి నీ వశమై మనసూ
కన్నీరైనా గౌతమి కన్నా....తెల్లారైనా పున్నమి కన్నా....
మూగైపోయా నేనిలా...(మనసా వాచా నిన్నే వలచా....)

చరణం : నిన్న నాదిగా..నేడు కాదుగా..అనిపిస్తున్నా
కన్ను చీకటై..కలలు వెన్నెలై..కాటేస్తున్నా
గతమేదైనా స్వాగతమననానీ జతలోనే బ్రతుకనుకోనా
రాముని కోసం సీతలా.....

మనసా వాచా నిన్నే వలచా..నిన్నే ప్రేమించా
నిన్నే తలచా..నన్నే మరిచా..నీకై జీవించా.....
ఆ.... ఆమాట దాచా.....కాలాలు వేచా....
నడిచా నే నీ నీడలా (మనసా వాచా)

నువ్వే నువ్వే

కాలేజ్ రాగింగ్లో రోజుకొక సీనియర్ దగ్గరైనా ఈ పాట పాడేదాన్ని....సో, నిద్రలో లేపి పాడమన్నా పాడేస్తాను.నా ఫేవరెట్ సింగర్ చిత్ర గారు,కాబట్టి ఇది కూడా నాబ్లాగులో చేరిపోయింది...


ఏ చోట ఉన్నా..నీ వెంట లేనా
గానం: చిత్ర
సంగీతం :కోటి

పల్లవి : ఏ చోట ఉన్నా..నీ వెంట లేనా
సముద్రమంతా నా కన్నుల్లో కన్నీటి అలలవుతుంటే
ఎడారి అంతా నా గుండెల్లో నిట్టూర్పు సెగలవుతుంటే
రేపు లేని చూపు నేనై శ్వాశ లేని ఆశ నేనై మిగలనా
నువ్వే నువ్వే కావాలంటుంది పదే పదే నా ప్రాణం
నిన్నే నిన్నే వెంటాడుతు ఉంది ప్రతీ క్షణం నా మౌనం (ఏ చోట ఉన్నా)

చరణం : నేల వైపు చూసే నేరం చేసావనీ
నీలి మబ్బు నిందిస్తుందా వాన చినుకునీ
గాలి వెంట వెళ్ళే మారం మానుకోమనీ
తల్లి తీగ బంధిస్తుందా మల్లె పువ్వునీ
ఏ మంత పాపం ప్రేమా ప్రేమించటం
ఇకనైనా చాలించమ్మా వేధించటం
చెలిమై కురిసే సిరివెన్నెలవా..క్షణమై కరిగే కలవా......

నువ్వే నువ్వే కావాలంటుంది పదే పదే నా ప్రాణం
నిన్నే నిన్నే వెంటాడుతు ఉంది ప్రతీ క్షణం నా మౌనం
రేపు లేని చూపు నేనై శ్వాశ లేనీ ఆశ నేనై మిగలనా

చరణం : వేలు పట్టి నడిపిస్తుంటే చంటి పాపలా
నా అడుగులు అడిగే తీరం చేరేదెలా
వేరెవరో చూపిస్తుంటే నా ప్రతి కలా
కంటి పాప కోరే స్వప్నం చూసేదెలా
నాక్కూడా చోటే లేని నా మనసులో
నిన్నుంచగలనా ప్రేమా ఈ జన్మలో
వెతికే మజిలీ దొరికే వరకూ నడిపే వెలుగై రావా......,
నువ్వే నువ్వే కావాలంటుంది పదే పదే నా ప్రాణం
నిన్నే నిన్నే వెంటాడుతు ఉంది ప్రతీ క్షణం నా మౌనం
ఏ చోట ఉన్నా...... నీ వెంట లేనా
సముద్రమంతా నా కన్నుల్లో కన్నీటి అలలవుతుంటే
ఎడారి అంతా నా గుండెల్లో నిట్టూర్పు సెగలవుతుంటే

Thursday, December 27, 2007

నిరీక్షణ

ఆకాశం ఏనాటిదో...
సంగీతం : ఇళయరాజా
గానం : యస్.జానకి

పల్లవి : ఆకాశం ఏనాటిదో అనురాగం ఆనాటిది
ఆకాశం ఏనాటిదో అనురాగం ఆనాటిది
ఆవేశం ఏనాడు కలిగెనో ఆనాడే తెలిసిందది
ఆకాశం ఏనాటిదో అనురాగం ఆనాటిది (ఆకాశం ఏనాటిదో) అనురాగం ఆనాటిదీ
చరణం : ఏ పువ్వూ ఏ తేటిదన్నది ఏనాడో రాసున్నదీ
ఏ ముద్దూ ఏ మోవిదన్నది ఏ పొద్దో రాసున్నదీ
బంధాలై పెనవేయు వయసుకు అందాలే దాసోహమనగా
మందారం విరబూయు పెదవులు మధువులనే చవిచూడమనగా
పరువాలే..ప్రణయాలై.. స్వప్నాలే...స్వర్గాలై...
ఎన్నెన్నో శృంగార లీలలు కన్నుల్లో రంగేళి అలవెను

ఆవేశం ఏనాడు కలిగెనో ఆనాడే తెలిసిందదిఆకాశం ఏనాటిదో అనురాగం ఆనాటిది
చరణం : ఏ మేఘం ఏ వాన చినుకై చిగురాకై మొలకెత్తెనో
ఏ రాగం ఏ గుండెలోతున ఏ గీతం పలికించెనో
హృదయాలే తెరతీసి తనువుల కలబోసీ మరపించమనగ
కౌగిలిలో చెరవేచు మదనుని కరిగించీ గెలిపించమనగ
మోహాలే.. దాహాలై....సరసాలే.. సరదాలై
కలాన్నే నిలవేసి కలలకు ఇవ్వాలీ వెలలేని విలువలు

ఆకాశం ఏనాటిదో అనురాగం ఆనాటిది
ఆవేశం ఏనాడు కలిగెనో ఆనాడే తెలిసిందది

మాతృదేవోభవ

వేణువై వచ్చాను...
గానం :చిత్ర
సంగీతం : కీరవాణి
రచన : సి.నా.రె

పల్లవి : వేణువై వచ్చాను భువనానికి గాలినైపోతాను గగనానికి
వేణువై వచ్చాను భువనానికి గాలినైపోతాను గగనానికి
మమతలన్నీ మౌనగానం వాంఛలన్నీ వాయులీనం
వేణువై వచ్చాను భువనానికి గాలినైపోతాను గగనానికి

చరణం : ఏడుకొండలకైనా అండ తానొక్కడే
ఏడు జన్మల తీపి ఈ బంధమే -2
నీ కంటిలో నలక లో వెలుగు నేననక
నేను నేననుకుంటే ఎద చీకటి హరీ హరీ.....హరీ
రాయినై ఉన్నాను ఏనాటికీ రామ పాదము రాక ఏనాటికీ..

వేణువై వచ్చాను భువనానికి గాలినైపోతాను గగనానికి

చరణం :నీరు కన్నీరాయే ఊపిరే బరువాయె
నీరు నిప్పుగ మారె నా గుండెలో
ఆ నింగిలో కలిసి నా శూన్యబంధాలు
పుట్టిల్లు చేరెను మట్టి ప్రణాలు హరీ హరీ హరీ
రెప్పనై ఉన్నాను నీ కంటికి పాపనై వస్తాను నీ ఇంటికి...
వేణువై వచ్చాను భువనానికి గాలినైపోతాను గగనానికి
వేణువై వచ్చాను భువనానికి గాలినైపోతాను గగనానికి

తోట రాముడు

ఓ బంగరు రంగుల చిలకా...
గానం : ఎస్.పి.బాలసుబ్రమణ్యం, పి.సుశీల
రచన : వేటూరి
సంగీతం : చక్రవర్తి

పల్లవి : ఓ బంగరు రంగుల చిలకా పలకవే
ఓ అల్లరి చూపుల రాజా ఏమనీనా మీద ప్రేమే ఉందనీ..నా పైన అలకే లేదనీ
ఓ అల్లరి చూపుల రాజా పలకవా
ఓ బంగరు రంగుల చిలకా ఏమనీ ....నా మీద ప్రేమే ఉందనీ..నా పైన అలకే లేదనీ

చరణం : పంజరాన్ని దాటుకునీ..
బంధనాలు తెంచుకునీ..నీ కోసం వచ్చా ఆశతో
మేడలోని చిలకమ్మా..మిద్దెలోని బుల్లెమ్మా..
నిరుపేదను వలచావెందుకే
నీ చేరువలో.. నీ చేతులలో.. పులకించేటందుకే ..
(ఓ బంగరు రంగుల చిలకా పలకవే)

చరణం : సన్నజాజి తీగుంది..తీగ మీద పువ్వుంది..
పువ్వులోని నవ్వే నాదిలే
కొంటె తుమ్మెదొచ్చింది..జుంటి తేనె కోరింది..
అందించే భాగ్యం నాదిలే
ఈ కొండల్లో..ఈ కోనల్లో..మనకెదురే లేదులే

ఓ అల్లరి చూపుల రాజా పలకవా
ఓ బంగరు రంగుల చిలకా ఏమనీ
నా మీద ప్రేమే ఉందనీ..నా పైన అలకే లేదనీ

స్వయంవరం

వందేమాతం శ్రీనివాస్ సంగీతంలో వచ్చిన పాటల్లో నాకు ఇది ది బెస్ట్ అనిపించిన పాట...చాల చాలా ఇష్టమైన పాట
మరల తెలుపనా...
గానం : చిత్ర
సంగీతం : వందేమాతరం శ్రీనివాస్.

మప మప ని రిమ రిమ స ఆ ఆ ఆ...

పల్లవి : మరల తెలుపనా ప్రియా మరల తెలుపనా
ఎదలోయల దాచుకున్న మధురోహల పరిమళాన్ని
కనుపాపలో నింపుకున్నా చిరునవ్వుల పరిచయాన్ని - మరల తెలుపనా

చరణం : విరబూసిన వెన్నెలలో తెర తీసిన బిడియాలని-2
అణువణువు అల్లుకున్న అంతులేని విరహాలని -2
నిదురపోని కన్నులలో పవళించు ఆశలని
చెప్ప లేక చేతకాక మనసుపడే తడబాటుని - మరల తెలుపనా

చరణం : నిన్న లేని భావమేదొ కనులు తెరిచి కలయచూచి - 2
మాటరాని మౌనమేదో పెదవి మీద ఒదిగిపోయి
ఒక క్షణమే ఆవేదన మరు క్షణమే ఆరాధన
తెలిరరాక తెలుపలేక మనసు పడే మధుర బాధ..
మరల తెలుపనా ప్రియా మరల తెలుపనా....

సీతాకోకచిలుక

మాటే మంత్రమూ....
గానం: ఎస్.పి.బాలసుబ్రమణ్యం, ఎస్.పి.శైలజ
సంగీతం: ఇళయరాజా
రచన: వేటూరి

ఓం శతమానం భవతి శతాయుః పురుష
శతేంద్రియ ఆయుషేవేంద్రియే ప్రతి దిష్ఠతీ !

పల్లవి : మాటే మంత్రమూమనసే బంధమూ
ఈ మమతే ఈ సమతే మంగళ వాద్యమూ
ఇది కళ్యాణం కమనీయం జీవితం... - మాటే మంత్రమూ
చరణం : నీవే నాలో స్పందించినా
ఈ ప్రియ లయలో శృతి కలిసే ప్రాణమిదే
నేనే నీవుగా..పూవూ తావిగా
సంయోగాల సంగీతాలు విరిసే వేళలో - మాటే మంత్రమూ

చరణం : నేనే నీవై ప్రేమించినా
ఈ అనురాగం పలికించే పల్లవివే
ఎదనా కోవెలా.. ఎదుటే దేవతా
వలపై వచ్చి వరమే ఇచ్చి కలిసే వేళలో

మాటే మంత్రమూ..మనసే బంధమూ
ఈ మమతే ఈ సమతే మంగళ వాద్యమూ
ఇది కళ్యాణం కమనీయం జీవితం !

అంతఃపురం

నాకు చాలా ఇష్టమైన పాట.............
వెన్నెల్లో నడిచే మబ్బుల్లాగ.....

గానం :చిత్ర
సంగీతం :ఇళయరాజా


కళ్యాణం కానుంది కన్నె జానకి కీ
వైభోగం రానుంది రామచంద్రునికి
దేవతలే దిగి రావాలి జరిగే వేడుకకీ
రావమ్మా సీతమ్మా సిగ్గు దొంతరలో
రావయ్యా రామయ్యా పెళ్ళి శోభలలో


పల్లవి : వెన్నెల్లో నడిచే మబ్బుల్లాగ
వర్షంలో తడిసే సంద్రంలాగా
ఊరేగే పువ్వుల్లో చెలరేగే నవ్వుల్లో
అంతా సౌందర్యమే అన్నీ నీ కోసమే - వెన్నెల్లో


చరణం : నాలో ఎన్ని ఆశలో అలల్లా పొంగుతున్నవి
నీతో ఎన్ని చెప్పినా మరెన్నో మిగులుతున్నవి
కళ్ళల్లోనే వాలి నీలాకాశం అంతా ఎలా ఒదిగిందో

ఆ గగనాన్నే ఏలే పున్నమిరాజు ఎదలో ఎలా వాలాడో
నక్షత్రాలన్నీ ఇలా కలలై వచ్చాయో ,చూస్తూనే నిజమై అవి ఎదుటే నిలిచాయో
అణువణువు అమృతంలో తడిసింది అధ్భుతంగా


చరణం : ఇట్టే కరుగుతున్నది మహా ప్రియమైన ఈ క్షణం
వెనుకకు తిరగనన్నది ఎలా కాలాన్ని ఆపడం
కదిలామంతే నేడు తీయని స్మృతిలా చేరి ఎటో పోతుంది
కావాలంటే చూడు ఈ ఆనందం మనతో తనూ వస్తుంది
ఈ హాయి అంతా మహా భద్రంగా దాచి, పాపాయి చేసి,
నా ప్రాణాలే పోసి, నూరేళ్ళ కానుకల్లే నీ చేతి కీయలేనా

ఆకాశం అంతఃపురమయ్యింది నాకోసం అందిన వరమయ్యింది
రావమ్మ మహరాణి ఏలమ్మా కాలాన్ని
అందీ ఈ లోకమే అంతా సౌందర్యమే....

ఆకాశం అంతఃపురమయ్యింది నాకోసం అందిన వరమయ్యింది....

Monday, December 24, 2007

పొడగంటిమయ్య మిమ్ము

పొడగంటిమయ్య మిమ్ము పురుషోత్తమా మమ్ము
పొడగంటిమయ్య మిమ్ము పురుషోత్తమా మమ్ము
నెడయకవయ్య కోనేటి రాయడా

కోరిమమ్ము నేలినట్టి కులదైవమా,
చాలనేరిచి పెద్దలిచ్చిన నిధానమా
గారవించి దప్పిదీర్చు కాలమేఘమా,
మాకుచేరువజిత్తములోని శ్రీనివాసుడా

భావింప గైవసమైన పారిజాతమా,
మమ్ముచేవదేర గాచినట్టి చింతామణీ
కావించి కోరికలిచ్చే కామధేనువా,
మమ్ముతావై రక్షించేటి ధరణీధరా

చెడనీక బ్రతికించే సిద్ధమంత్రమా,
రోగాలడచి రక్షించే దివ్యౌషధమా
బడిబాయక తిరిగే ప్రాణబంధుడా,
మమ్ముగడియించినట్టి శ్రీ వేంకటనాథుడా

కొండలలో నెలకొన్న....


కొండలలో నెలకొన్న కోనేటి రాయడు వాడు

కొండలంత వరములు గుప్పెడు వాడు....


కుమ్మర దాసుడైన కురువరతినంబి

యిమ్మన్న వరములెల్ల నిచ్చిన వాడు

దొమ్ములు సేసిన యట్టి తొండ మాం చక్కుర వర్తి

రమ్మన్న చోటికి వచ్చి నమ్మిన వాడు..


అచ్చపు వేడుకతోడ ననంతాళు వారికి

ముచ్చిలి వెట్టికి మన్ను మోచిన వాడు

మచ్చిక దొలక దిరుమలనంబి తోడుత

నిచ్చనిచ్చ మాటలాడి నొచ్చిన వాడు..


కంచిలోనుండ తిరుకచ్చినంబి మీద

కరుణించి తనయెడకు రప్పించిన వాడు

ఎంచి యెక్కుడైన వేంకటేశుడు మనలకు

మంచివాడై కరుణ బాలించినవాడు

అన్నమాచార్య కీర్తనలు


చేరి యశోదకు .......


చేరి యశోదకు శిశువితడు ధారుణి బ్రహ్మకు తండ్రియు నితడు


సొలసి జూచినను సూర్యచంద్రులను లలివెదజల్లెడు లక్షణుడు

నిలిచిన నిలువున నిఖిల దేవతల కలిగించు సురల గనివో యితడు


మాటలాడినను మరియజాండములు కోటులు వొడమెటి గుణరాశి

నీటుగ నూర్పుల నిఖిల వేదములు చాటువ నూరెటి సముద్రుడితడు


ముంగిట పొలసిన మోహన మాత్మల పొంగించే ఘన పురుషుడు

సంగతి మావంటి శరణాగతులకు అంగము శ్రీ వేంకటాధిపుడితడు

రామచక్కని సీతకీ...(గోదావరి)

నిజంగానే ఈ వేసవి చాలా చల్లగా ఉండడమే కాకుండా,సంగీత ప్రియుల దాహార్తిని కూడా తీర్చింది

గానం : గాయత్రి
సాహిత్యం : వేటూరి
సంగీతం : K.M.రాధాక్రిష్ణన్

పల్లవి : నీలగగనా..ఘనవిచలనా..ధరణిజా శ్రీరమణా
ఆ..ఆ.. మధురవదనా..నళిననయనా..మనవి వినరా రామా

రామచక్కని సీతకీ అరచేత గోరింటా
ఇంత చక్కని చుక్కకీ ఇంక ఎవరూ మొగుడంట (రామచక్కని సీతకీ)

చరణం : పుడతవీ పునవేలు విడిచిన పుడమి అల్లుడు రాముడే
ఎడమచేతను శివుని విల్లును ఎత్తినా రాముడే
ఎత్తగలడా సీత జడనూ తాళి కట్టే వేళలో - రామచక్కని సీతకీ

చరణం : ఎర్ర జాబిలి చేయి గిల్లీ రాముడేడని అడుగుతుంటే
చూడలేదని పెదవి చెప్పే..చెప్పలేమని కనులు చెప్పే
నల్లపూసైనాడు దేవుడు నల్లనీ రఘురాముడూ
రామచక్కని సీతకీ..
చరణం : చుక్కనడిగా దిక్కునడిగా..చెమ్మగిల్లిన చూపునడిగా
నీరు పొంగిన కనులలోనా..నీటి తెరలే అడ్డు నిలిచే
చూసుకోమని మనసు తెలిపె..మనసు మాటలు కాదుగా

రామచక్కని సీతకీ అరచేత గోరింటా
ఇంత చక్కని చుక్కకీ ఇంక ఎవరూ మొగుడంట - రామచక్కని సీతకీ..

ఇందువదనా.. కుందరదనా .. మందగమనా..భామా
ఎందువలనా.. ఇందువదనా.. ఇంత మధనా..ప్రేమా

తరలిరాద తనే వసంతం (రుద్రవీణ)

తరలిరాద తనే వసంతం

గానం: ఎస్.పి.బాలసుబ్రమణ్యం
సంగీతం : ఇళయ రాజా


పల్లవి : తరలిరాద తనే వసంతం

తన దరికి రాని వనాలకోసం - 2

గగనాల దాకా అలసాగకుంటె

మేఘాల రాగం ఇల చేరుకోదా (తరలిరాద తనే వసంతం)వెన్నెల దీపం కొందరిదా..అడవిని సైతం వెలుగు కదా - 2

ఎల్లలులేనీ చల్లని గాలీ అందరికోసం అందునుకాదా

ప్రతి మదిని లేపే ప్రభాత రాగం

పదే పదే చూపే ప్రధాన మార్గం

ఏవీ సొంతం కోసం కాదను సందేశం పంచే గుణమే పోతే ప్రపంచమే శూన్యం

ఇది తెలియని మనుగడ కధ దిశనెరుగై గమనము కద (తరలిరాద తనే వసంతం )బ్రతుకున లేనీ శృతి కలదా.. ఎదసడిలోనే లయలేదా - 2

ఏ కళకైనా ఏ కలకైనా జీవితరంగం వేదిక కాదా

ప్రజాధనం కానీ కళా విలాసం

ఏ ప్రయోజనం లేని వృధా వికాసం

కూసే కోయిల పోటే కాలం ఆగిందా

మారే ఏరే పారే మరో పదం రాదా

మురళికి గల స్వరమున కళ పెదవిని విడి పలకదు కదతరలిరాద తనే వసంతంతన దరికి రాని వనాలకోసం

గగనాల దాకా అలసాగకుంటెమేఘాల రాగం ఇల చేరుకోదా (తరలిరాద తనే వసంతం)

Thursday, December 20, 2007

సిరివెన్నెల

ఈ గాలి ...ఈ నేలా...
గానం : ఎస్.పి.బాలసుబ్రమణ్యం
రచన : సిరివెన్నెల
సంగీతం :కె.వి.మహదేవన్
ఈ గాలి ...ఈ నేలా... ఈ వూరు సేలయేరు
పల్లవి : ఈ గాలి ఈ నేలా... ఈ వూరు సేలయేరు....
నన్నుగన్న నా వాళ్ళు ఆ నా కళ్ళ లోగిళ్ళు....-2 (ఈ గాలి)

చరణం : చిన్నారి గోరవంక కూసేను ఆ వంక
నా రాక తెలిశాక వచ్చేను నా వంక - 2
ఎన్నాళ్ళో గడిచాక ఇన్నాళ్ళకు కలిశాక - 2
ఉప్పోంగిన గుండెలకేక ఎగసేను నింగి దాక - 2
ఎగసేను నింగి దాక.... (ఈ గాలి )

చరణం : యేనాడు ఏ శిల్పి కన్నాడో ఈ కలను
ఏ ఉలితో ఈ శిలపై నిలిపాడొ ఈ కళను - 2
ఏ వలపుల తలపులతో తెలిపాడో ఈ కథను - 2
ఈ రాళ్ళే జవరాలై ఇక నాట్యాలాడేను.......

ఈ గాలి ...ఈ నేలా... ఈ వూరు సేలయేరు

పంతులమ్మ

సిరిమల్లె నీవే విరిజల్లు కావే..

గానం: S.P.బాలసుబ్రమణ్యం.సిరిమల్లె నీవే విరిజల్లు కావే

వరదల్లె రావే వలపంటె నీవే

ఎన్నెల్లు తేవే ఎదమీటి పోవే (సిరిమల్లె నీవే)ఎలదేటిపాటా చెలరేగె నాలో

చెలరేగిపోవే మధుమాసమల్లే

ఎలమావి తోటా పలికింది నాలో

పలికించుకోవే మది కోయిలల్లే

నీ పలుకు నాదే నా బ్రతుకు నీదే

తొలిపూత నవ్వే వనదేవతల్లే

పున్నాగపూలే సన్నాయి పాడే

ఎన్నెల్లు తేవే ఎదమీటి పోవే ( సిరిమల్లె నీవే )మరుమల్లె తోటా మారాకు వేసే

మారాకువేసే నీ రాకతోనే

నీపలుకు పాటై బ్రతుకైనవేళా

బ్రతికించుకోవే నీ పదముగానే

నా పదము నీవే నా బ్రతుకు నీవే

అనురాగమల్లే సుమగీతమల్లే

నన్నల్లుకోవే నాఇల్లు నీవే

ఎన్నెల్లు తేవే ఎదమీటి పోవే (సిరిమల్లె నీవే )

Wednesday, December 19, 2007

శ్రీ రామ పాదమా

శ్రీ రామ పాదమా
రాగం: అమృతవాహిని
ఆ: స రి2 మ1 ప ద1 ని2 స
అవ: స ని2 ద1 మ1 గ2

పల్లవి : శ్రీ రామ పాదమా నీ కృప జాలునే
చిత్తమునకు రావే

అను.పల్లవి: వారిజభవ సనక సనందన వాసవ శ్రీనారదాదులెల్ల పూజించే

చరణం: దారిని శిలయై తాపము తాళక ధారగా కన్నీరును రాల్చగ
శూర అహల్యను జూచి బ్రోచిన రీతిధన్యు సేయవే త్యాగరాజ గేయమా

Tuesday, December 18, 2007

బ్రోవ భారమా...
బ్రోవ భారమా...రాగం: బహుదారి
ఆ: స గ3 మ1 ప ద2 ని2 స
అవ: స ని2 ప మ1 గ3 స
తాళం: ఆది
పల్లవి :
బ్రోవ భారమా రఘురామా
భువనమెల్ల నీవై నన్నుకని


అనుపల్లవి : శ్రీ వాసుదేవ అండకోటుల కుక్షిని యుంచకోలేదా నన్ను - బ్రోవ
చరణం :
కలశాంబుధిలో దయతోన మరులకై ఆదికూర్మమై
గోపికలకై కొండ నెత్త లేదా కరుణాకర త్యాగరాజుని - బ్రోవ


గమగ,గగ,గమపమగమగసగమగ,గగ,నిసనిపమగస, గమగ,గగ,సనిపమగసనిసగమగ,గగ,సగసనిపమగపపమ గ,గగ,పమగ,గగ,నిపమ,మమ, సనిప,పప, గసని,నిని,మగస,సస,నినిససనిస,సపపనినిపని,ని మమపపమప,పగగమమగమ,మగసమమగసపపమగనినిపమససనిప గగసనిమమగసపపమగమమగసగగసనిససనిపనినిపమపమగస సనిపమగససగమపదనిస,గమపదనిస,మపదనిస,పదనిస, దనిస,నిస,సమ,,గ,మగసనిప,,గ,,స,గసనిపమ,,ప,మ,మగసగమ - బ్రోవ


చిట్ట స్వరం : పదనిసా సనిదని పదదని పమగస పమగమ గససని. సమగమ ప,,, మమగస సగమప దనిపద నిసగమ గస,స దనిప, పమగస ,సగమ

సీతమ్మ మాయమ్మ!

శ్రీ త్యాగరాజకీర్తన
వసంత రాగం
రూపక తాళం

పల్లవి :


సీతమ్మ మాయమ్మ! శ్రీ రాముడు మా తండ్రి!

అనుపల్లవి :
వాతాత్మజ, సౌమిత్రి, వైనతేయ, రిపు మర్దన, ధాత, భరతాదులు సోదరులు మాకు! ఓ మనసా! (సీతమ్మ)
చరణం :
పరమేశ, వసిష్ఠ, పరాశర, నారద, శౌనక, శుక, సుర పతి, గౌతమ, లంబోదర, గుహ, సనకాదులు

ధర నిజ భాగవతాగ్రేసరులెవరో, వారెల్లను, వర త్యాగరాజునికి పరమ బాంధవులు. మనసా!! (సీతమ్మ)

శ్రుతిలయలు

శ్రుతిలయలు
గానం : యేసుదాసు
రచన : సిరివెన్నెల
సంగీతం:కె.వి. మహాదేవన్


తెలవారదేమో స్వామి....
తెలవారదేమో స్వామి నీ తలపుల మునుకలో
అలసిన దేవెరి అలమేలు మంగకూ......

చెలువము నేలగ చెంగట లేవని
కలతకు నెలవై నిలచిన నెలతకు
చెలువము నేలగ చెంగట లేవని
కలతకు నెలవై నిలచిన నెలతకు
కలల అలజడికి నిద్దుర కరువై అలసిన దేవెరి,
అలసిన దేవెరి అలమేలు మంగకూ ....

మక్కువ మీరగ అక్కున చేరిచి
అంగజు కేలిని పొంగుచు తేల్చగ
మక్కువ మీరగ అక్కున చేరిచి
అంగజు కేలిని పొంగుచు తేల్చగ
ఆ మత్తునె మది మరి మరి తలచగమరి మరి తలచగ
అలసిన దేవెరి అలమేలు మంగకు
తెలవారదేమో స్వామి గ మ ప ని
తెలవారదేమోస ని ద ప మ ప మ గ ని స గ మ
తెలవారదేమో స్వామిప ని ద ప మ గ మప స ని ద ప మ గ మ
ప స ని రి స గ రి మ గ రి స రి ని స
తెలవారదేమో స్వామి....

కృష్ణ పాండవీయం

కృష్ణ పాండవీయం
గానం : జిక్కీ
రచన : సి. నా.రె.
సంగీతం : పెండ్యాల


చాంగురే...చాంగురే బంగారు రాజా
చాంగు చాంగురే బంగారు రాజా
మజ్జారే మగరేడా మత్తైన వగకాడా అయ్యారే....
అయ్యారే....నీకే మనసియ్యలని వుందిరా
చాంగురే...చాంగురే బంగారు రాజా
చాంగు చాంగురే బంగారు రాజా


ముచ్చటైన మొలక మీసముంది
భళా అచ్చమైన సింగపు నడుముంది
జిగీ బిగీ మేనుంది సొగసులొలుకు మోముంది
మేటి దొరవు అమ్మక చెల్లనీ సాటి ఎవ్వరునుండుట కల్ల
చాంగురే...చాంగురే బంగారు రాజా
చాంగు చాంగురే బంగారు రాజా


కైపున్న మచ్చకంటి చూపు
అది చూపు కాదు పచ్చల పిడిబాకు
పచ్చల పిడిబాకో విచ్చిన పువురేకో
గుచ్చుకుంటే తెలుస్తుందిరా..
మనసిచ్చుకుంటే తెలుస్తుందిరా...
చాంగురే...చాంగురే బంగారు రాజా
చాంగు చాంగురే బంగారు రాజా


గుబులుకొనే కోడెవయసు
లెస్స దాని గుబాళింపు ఇంకా హైలెస్సా
పడుచు దనపు గిలిగింత గడుసు గడుసు పులకింత
ఉండనీయవేమి సేతురాకై దండలేక నిలువలేనురా
చాంగురే...చాంగురే బంగారు రాజా
చాంగు చాంగురే బంగారు రాజా

స్వాతికిరణం

స్వాతికిరణం
గానం : వాణిజయరాం,
సంగీతం : కె.వి.మహదేవన్

ఆనతినీయరా హరా..
సన్నుతి సేయగా, సమ్మతి నీయరా, దొరా
సన్నిధి జేరగా,ఆనతినీయరా...., హరా
సన్నుతి సేయగా, సమ్మతి నీయరా, దొరా
సన్నిధి జేరగా,ఆనతినీయరా హరా.....

నీ ఆన లేనిదే, రచింపజాలునా
వేదాల వాణితో విరించి విశ్వ నాటకం
నీ సైగ కానిదే, జగాన సాగునా ఆ యోగమాయతో మురారి దివ్యపాలనం
వసుమతిలో ప్రతీ క్షణం పసుపతి నీ అధీనమై, -2
కదులునుగా సదా సదాశివ
ఆనతినీయరా.. హరా...
ని ని స ని ప నీ ప మ గ స గ ఆనతి నీయరా.....
అచలనాధ అర్చింతునురా...ఆనతినీయరా....
పమ పని పమ పని పమ పని గమ పని
సని సగ సని సగ సని సగ పని సగగమగసా నిపమ గమగస సగసని
ఆనతినీయరా...
జంగమ దేవర సేవలు గొనరా...మంగళ దాయక దీవెనలిడర...
సాష్ఠాంగముగ దండము సేతురా.ఆనతినీయరా....
సానిప గమపానిపమగమగ పాప పప మపని పాప పప
గగమ గాస ససనిసగ సాస సససగ గస గప పమ పస నిసగసని
సాగ సాగసని సాగ సాగసగ గాస సాససని సాగ గగసగ గాపద గస గా స ని పమగమ గా
ఆనతినీయరా....
శంకరా...శంకించకురా వంక జాబిలిని జడను ముడుచుకొని,
విసపు నాగులను చంకనెత్తుకొని,నిలకడనెరుగని గంగనేలి,
ఏ వంకలేని నా వంకనొక్కకడగంటి చూపు పడనీయవేమి నీ
కింకరుణిక సేవించుకొందురా..ఆనతినీయరా.....

పప పమప నినిపమగస గగపప పమప నినిపమగస
గగమపని గా మపనిస మా పనిసగ నీ స పా ని మా ప గా మ సా గామ
పప పమప నినిపమగస గగగమపని గా మపనిస మాపనిసగ
నీ స పా ని మా ప గా మ సా గా మ
పప పమప నినిపమగస గగాగమపని గమపని స మపనిసగనిగమపని
గమపని స మపనిసగనిస పని మ ప గ మ సా గా మ
పప పమప నినిపమగస గ గగామాపని గమాపాని స మపానీసగని సపని మ ప గ మ సా గా మ
పప పమప నినిపమగస గ గా గా
గగ మమ పప నిగ తక తకిట తకధి
మమమ పప నినిసమ తక తకిట తకధిమిపపనినిసస గని తక తకిట తకధిమి
సపని మప గమ సగమపప పమప నినిపమగస గ గా

రక్షా.... ధర శిక్షా దీక్షా దక్ష..విరూపాక్ష... నీ క్రుపా-వీక్షణాపేక్షిత
ప్రతీక్షనుపేక్ష సేయక,పరీక్ష సేయక,
రక్ష రక్ష యను ప్రార్ధన వినరా..,ఆనతినీయరా....హరా...
సన్నుతి సేయగా, సమ్మతి నీయరా, దొరా... సన్నిధి జేరగా,ఆనతినీయరా, హరా....

స్వాతిముత్యం

స్వాతిముత్యం
గానం :పి.సుశీల


లాలి..లాలి..లాలి..లాలిలాలి..లాలి..లాలి..లాలి
వటపత్ర సాయికి వరహాల లాలి
రాజీవ నేత్రునికి రతనాల లాలి -2
మురిపాల కృష్ణునికి ఆ..ఆ..ఆ -2
జగమేలు స్వామికి పగడాల లాలి (వటపత్ర సాయికి)
లాలిలాలి..లాలి..లాలి..లాలిలాలి..లాలి..లాలి..లాలి

కళ్యాణ రామునికి కౌశల్య లాలి -2
యదువంశ విభునికి యశోద లాలి -2
కరి రాజా ముఖునికి... కరి రాజా ముఖునికి గిరి తనయ లాలి
కరి రాజ ముఖునికి గిరి తనయ లాలి
పరమాంశ భవనుకి పరమాత్మ లాలి (వటపత్ర సాయికి )
జొ..జొ..జొ..జొ..జో, జొ..జొ..జొ..జొ..జో

అలమేలుపతికి అన్నమయ్య లాలి -2
కోదండ రామునికి గోపయ్య లాలి -2
శ్యామలాంగునికి శ్యామయ్య లాలి
శ్యామలాంగునికి శ్యామయ్య లాలి
ఆగమనుతునికి త్యాగయ్య లాలి
వటపత్ర సాయికి వరహాల లాలి
రాజీవ నేత్రునికి రతనాల లాలి
మురిపాల కృష్ణునికి ముత్యాల లాలి
జగమేలు స్వామికి పగడాల లాలి వటపత్ర సాయికి
వరహాల లాలిరాజీవ నేత్రునికి రతనాల
లాలిలాలి..లాలి..లాలి..లాలిలాలి..లాలి..లాలి..లాలిచిత్రం :

సుఖఃదుఖాలు

సుఖఃదుఖాలు
గానం : పి.సుశీల
రచన : దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి
సంగీతం: ఎస్.పి.కోదండపాణి


ఇది మల్లెల వేళయనీ
ఇది వెన్నెల మాసమనీ
తొందరపడి ఒక కోయిల
ముందే కూసిందీ విందులు చేసింది

కసిరే ఏండలు కాల్చునని
ముసిరే వానలు ముంచునని -2
ఎరుగని కొయిల ఎగిరింది
ఎరుగని కొయిల ఎగిరింది చిరిగిన రెక్కల వొరిగింది నేలకు వొరిగింది (ఇది మల్లెల వేళయనీ )

మరిగి పోయేది మానవ హృదయం
కరుణ కరిగేది చల్లని దైవం -2మరిగి పోయేది మానవ హృదయం కరుణ కరిగేది చల్లని దైవం
వాడే లతకు ఎదురై వచ్చు
వాడని వసంత మాసం వసి వాడని కుసుమ విలాసం
ఇది మల్లెల వేళయనీ ఇది వెన్నెల మాసమనీ
తొందరపడి ఒక కోయిల ముందే కూసిందీ విందులు చేసింది

ద్వారానికి తారా మణి హారం
హారతి వెన్నెల కర్పూరం - 2
మోసం ద్వేషం లేని సీమలో
మోసం ద్వేషం లేని సీమలో మొగసాల నిలిచెనీ మందారం
ఇది మల్లెల వేళయనీ
ఇది వెన్నెల మాసమనీ తొందరపడి ఒక కోయిల
ముందే కూసిందీ విందులు చేసింది

మల్లీశ్వరి

మల్లీశ్వరి
గానం : భానుమతి
రచన :దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి

పిలిచినా బిగువటరా ఔరౌరా -3
చెలువలు తామే వలచి వచ్చిన పిలిచినా బిగువటరా ఔరౌరా
చెలువలు తామే వలచి వచ్చిన
భళిరా రాజా ఆ

ఈ నయగారము ఈ వయ్యారముఈ - 2
ఈ నవ యవ్వన మారం వినునే
పిలిచినా బిగువటరా
ఈ నయగారము ఈ వయ్యారము
ఈ నవ యవ్వన మారం వినునే
పిలిచినా బిగువటరా

గాలుల తేనెల వాడని మమతల - 2
నీలపు మబ్బుల నీడను గననను
అందెల రవళుల సందడి మరిమరి
అందెల రవళుల ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ
అందెల రవళుల సందడి మరిమరి
అందగాడా ఇటు తొందర చేయగా - 2
పిలిచినా బిగువటరా ఔరౌరా
పిలిచినా బిగువటరా

మల్లీశ్వరి

మల్లీశ్వరి
గానం : భానుమతి
రచన :దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి

మనసున మల్లెల మాలలూగెనే
కన్నుల వెన్నెల డోలలూగెనే
ఎంత హాయి ఈ రేయి నిండెనోఎంత హాయి ఈ రేయి నిండెనో
ఎన్ని నాళ్ళకీ బ్రతుకు పండెనో

కొమ్మల గువ్వలు గుస గుస మనినా
రెమ్మల గాలులు ఉసురుసుననినా
అలలు కొలనులో గల గల మనినా - 2
దవ్వున వేణువు సవ్వడి వినినా - 2
నీవు వచ్చేవని నీ పిలుపే విని - 2
కన్నుల నీరిడి కలయ చూచితిని
ఘడియ యేని ఇక విడిచిపోకుమా - 2
ఎగసిన హృదయము పగులనీకుమా
ఎన్ని నాళ్ళకీ బ్రతుకు పండెనో
ఎంత హాయి ఈ రేయి నిండెనో

సప్తపది

సప్తపది

గానం : జానకి

సంగీతం:కె.వి.మహదేవన్రేపల్లియ ఎద ఝల్లున పొంగిన రవళి

నవరస మురళి ఆ నందన మురళిఇదేనా ఇదేనా ఆ మురళి

మొహనమురళిఇదేనా ఆ మురళిరేపల్లియకాళింది మడుగున కాళియుని పడగల

ఆబాల గోపాల మాబాల గోపాలుని - 2

అచ్చెరువున అచ్చెరువున విచ్చిన కన్నులజూడ - 2

తాండవమాడిన సరళి గుండెల మ్రోగిన మురళిఇదేనా.... ఇదేనా ఆ మురళి (రేపల్లియ)

అనగల రాగమై తొలుత వీనులలరించిఅనలేని రాగమై మరల వినిపించి మరులే కురిపించి

జీవన రాగమై బృందావన గీతమయి -2

కన్నుల కన్నుల కలువల వెన్నెల దోచిన మురళిఇదేనా

ఇదేనా.... ఆ మురళివేణుగానలోలుని మురిపించిన రవళి నటనల సరళి ఆ నందనమురళి

ఇదేనా ఆ మురలి మువ్వల మురళి ఇదేనా ఆ మురలి

మధురానగరిలో యమునా లహరిలోఆ రాధ ఆరాధనా గీతి పలికించి - 2

సంగీత నాట్యాల సంగమ సుఖ వేణువై..ఆ

రాసలీలకే ఊపిరిపోసిన అందెల రవళిఇదేనా..ఇదేనా ఆ మురళి

(రేపల్లియ)

సితార

సితార
గానం : ఎస్.జానకి
సంగీతం:ఇళయరాజా

పల్లవి : వెన్నెల్లో గోదారి అందం నది కన్నుల్లో కన్నీటి దీపం -2(వెన్నెల్లో గోదారి)
అది నిరుపేద నా గుండెలో
చలి నిట్టూర్పు సుడిగుండమై
నాలో సాగే మౌనగీతం (వెన్నెల్లో గోదారి )

చరణం : జీవిత వాహిని అలలై ... జీవిత వాహిని అలలై
ఊహకు ఊపిరి వలలై బంధనమై జీవితమే నిన్నటి చీకటి గదిలో..ఎడబాటే..
ఒక పాటై పూలదీవిలో సుమవీణ మోగునా(వెన్నెల్లో గోదారి)

నిన్నటి శర పంజరాలు దాటిన స్వరపంజరాన నిలచి..
కన్నీరే పొంగి పొంగి తెరల చాటు నాచూపులు చూడలేని మంచు బొమ్మనై..
యవ్వనాలు అదిమి అదిమి పువ్వులన్ని చిదిమి చిదిమి
వెన్నెలంత ఏటిపాలు చేసుకుంటినే..
నాకు లేదు మమకారం.. మనసు మీద అధికారం .. - 2
ఆశలు మాసిన వేసవిలో... ఆవేదనలో రేగిన ఆలాపన సాగే ..
మదిలో కలలే నదిలో వెల్లువలై పొంగారే మనసు వయసు కరిగే
మధించిన సరాగమే కలతను రేపిన వలపుల వడిలో ..తిరిగే.. సుడులై ..
ఎగసే ముగిసే కదనేనా .. ఎగసే ముగిసే కదనేనా..

దళపతి

దళపతి

గానం : చిత్ర ,

సంగీతం:ఇళయరాజాయమునా తటిలో నల్లనయ్యకై యెదురు చూసెనే రాధా

ప్రేమ పొంగులా పసిడి వన్నెలే వాడి పోయెనే కాదా-2రేయి గడిచెను పగలు గడిచెను మాధవుండు రాలేదే

రాసలీలలా రాజు రానిదే రాగ బంధమె లేదే-2

కుమారుడే లేని వేళలో వెతలు రగిలెనే

రాధ గుండెలోయదు కుమారుడే లేని వేళలో వెతలు రగిలెనే రాధ గుండెలో...పాపం రాధాయమునా తటిలో నల్లనయ్యకై యెదురు చూసెనే రాధా

ప్రేమ పొంగులా పసిడి వన్నెలే వాడి పోయెనే కాదా

Saturday, December 15, 2007

గీతాంజలి

ఓ పాప లాలి ...
గానం:S.P.బాలసుబ్రమణ్యం

పల్లవి : ఓ పాప లాలి జన్మకే లాలి ప్రెమకే లాలి పాడన తీయగా…
ఓ పాప లాలి జన్మకే లాలి ప్రెమకే లాలి పాడన తీయగా…ఓ పాప లాలీ…

చరణం 1 : నా జోలలా లీలగా తాకాలని గాలినే కోరనా జాలిగా…
నీ సవ్వడె సన్నగ ఉండాలనికోరనా గుండెనే కోరికా…
కలలారని పసి పాప తల వాల్చిన వొడిలొ
తడి నీడలు తడనీయకు ఈ దేవత గుడిలో
చిరు చేపల కనుపాపలకిది నా మనవీ

ఓ పాప లాలి జన్మకే లాలి ప్రెమకే లాలి పాడన తీయగా…ఓ పాప లాలీ…
చరణం 2: ఓ మేఘమా ఉరమకే ఈ పూటకి
గాలిలో… తెలిపో… వెళ్ళిపో…
ఓ కోయిల పాడవే నా పాటని…తీయని… తేనెలే… చల్లిపో…
ఇరు సంధ్యలు కదలాడే యెద ఊయల ఒడిలో
సెలయేరుల అల పాటే వినిపించని గదిలో
చలి యెండకు సిరివెన్నలకిది నా మనవీ…

ఓ పాప లాలి జన్మకే లాలి ప్రెమకే లాలి పాడన తీయగా…ఓ పాప లాలి జన్మకే లాలి ప్రెమకే లాలి పాడన తీయగా…ఓ పాప లాలీ…

గీతాంజలి

ఇష్టమైన పాట అనే పదం చాలా చిన్నది అనిపిస్తుంది ఇళయరాజా గారి పాటలు వింటుంటే.
గీతాంజలి పేరుతోనే నా బ్లాగు పెట్టదానికి కారణం ఇదే.

గీతాంజలి (1985)
సంగీతం : ఇళయ రాజా
తారాగణం : నాగార్జున గిరిజ
గానం : S.P.బాలసుబ్రమణ్యం


పల్లవి : ఆమనీ పాడవే హయిగా…
మూగవై పోకు ఈ వేళా…
రాలేటి పూల రాగాలతొ… పూసేటి పూల గంధాలతొ
మంచు తాకి కోయిలా… మౌనమైన వేళలా…
ఆమనీ పాడవే హయిగా… - 2

చరణం 1 : వయస్సులో వసంతమే… ఉషస్సులా జ్వలించగా
మనస్సుల్లో నిరాశలే… రచించెలే మరీచికా
పదాల నా ఎదా… స్వరాల సంపదా
తరాల నా కధా… క్షణాలదే కధా…
గతించిపొవు గాధ నేననీ…

ఆమనీ పాడవే హయిగా… మూగవై పోకు ఈ వేళా…

చరణం 2: ఛుకాలతో… పికాలతో… ధ్వనించిన మధూధయం…
వినీధులీ కలా నిజం… స్ర్పుశించినా మహోదయం…
మరొ ప్రపంచమె మరింత చెరువై…నివాళి కోరిన ఉగాది వేళలో…
గతించిపోని గాధ నేననీ…

ఆమనీ పాడవే హయిగా… మూగవై పోకు ఈ వేళా…
రాలేటి పూల రాగాలతొ… పూసేటి పూల గంధాలతొ
మంచు తాకి కోయిలా… మౌనమైన వేళలా…
ఆమనీ పాడవే హయిగా… - 2

Friday, December 14, 2007

రుద్రవీణ

బహుశా నాకు 2 నం. ఉన్నప్పుదు ఈ సినిమా వచ్చిందనుకుంటా ...ఇళయ రాజా గారి అద్భుతమైన కంపోజిషన్ లలో ఇదీ ఒకటి


రుద్రవీణ (1988)
లలిత ప్రియ కమలం....
గానం : కె.జె.ఏసుదాస్, చిత్ర
సంగీతం : ఇళయ రాజా


పల్లవి : లలిత ప్రియ కమలం విరిసినదీ కన్నుల కొలనిడి..ఆ
ఉదయ రవికిరణం మెరిసినదీ ఊహల జగతిని .. ఆ....
ఉదయ రవికిరణం మెరిసినది ఊహల జగతిని .. ఆ....
అమృతకలశముగా ప్రతినిమిషం అమృతకలశముగా ప్రతినిమిషం
కలిమికి దొరకని చెలిమిని కురిసిన అరుదగు వరమిది
లలిత ప్రియ కమలం విరిసినదీ.....


చరణం 1: రేయీ పగలూ కలిపే సూత్రం సాంధ్యరాగం కాదా నీలో నాలో పొంగే ప్రణయం
నెలా నింగీ కలిపే బంధం ఇంద్రచాపం కాదా మన స్నేహం ముడివేసే పరువం
కలల విరులవనం మన హృదయం-2
వలచిన ఆమని కూరిమి మీరగ చేరిన తరుణం
కోటి తలపుల చివురులు తొడిగెను తేటి స్వరముల మధువులు చిలికెను
తీపి పలుకుల చిలకల కిలకిల తీగ సొగసుల తొణికిన మిలమిల
పాడుతున్నది ఎదమురళి ఈ రాగ చరితరగల మ్రుదురవళీ
తూగుతున్నది మరులవనీ లేత విరి కులుకుల నటనగని
వేల మధుమాసముల పూల ధరహాసముల మనసులు మురిసెను
(లలిత ప్రియ కమలం విరిసినదీ..కన్నుల కొలనిడి....)


చరణం 2 : కోరే కోవెల ద్వారం నీవై చేరుకోగ
కాదా నీకై మ్రొగే ప్రాణం ప్రణవం
తీసే స్వాసే ధూపం చూసే చూపే దీపం కాదా మమకారం నీ పూజా కుసుమం
మనసు హిమగిరిగా మారినదీ-2
కలసిన మమతల స్వరజతి పశుపతి పదగతి కాగా
మేని మలుపుల చెలువపు గమనము వీణపలికిన జిలిబిలి గమకము
కాలి మువ్వగ నిలిచెను కాలము పూల పవనము వేసెను తాళము
గేయమైనది తొలి ప్రాయం రాయమని మాయని మధుకావ్యం
స్వాగతించెను ప్రేమ పదం సాగినది ఇరువురి బ్రతుకురధం
కోరికల తారకల సీమలకు చేరుకొనె వడి వడి పరువిడి
ఉదయ రవికిరణం మెరిసినదీ ఊహల జగతిని ఆలలిత ప్రియ కమలం విరిసినదీకన్నుల కొలనిడి..ఆ....
లలిత ప్రియ కమలం విరిసినదీ....