Thursday, November 19, 2009

Black & White

వలపననా వల అననా ....

ఈ పాట ఒక ఫ్రెండ్ దగ్గర విన్నాను. మొదటి సారి వినగానే చాలా నచ్చింది. ఒక్కో పదం చాలా అందంగా పేర్చారు.

Simply superb Lyrics !!!

గానం : S.P.బాలసుబ్రఃమణ్యం , చిత్ర

పల్లవి : వలపననా వల అననా వయసును తరుముతున్న తపనా
వరమగునా చెర అగునా వరసలు కలుపుతున్న లలనా
ముసిరే చీకతైనా తన జతలో వేకువవునా
నడిచే దారిలోనా ప్రతిమలుపు నాదయేనా
ఆ నిలువుటద్దమే నా ఎదుటున్నా ఆమె రూపు చూస్తున్నా
తన కంటి పాపల అద్దం లోనా నన్ను పోల్చుకున్నా

చరణం : తోడులేని ఈ ఏకాకి జీవితానా, ఏడు అడుగులు నన్నల్లుకుంది మైనా
ఎండ మావులే వెంటాడు గుండెలోనా, ఆమె రాకతో ఆకాసగంగలైనా
నిన్నలేని ఈ సంతోషమిందుకేనా, ఉన్నపాటుగా తారల్లో తేలుతున్నా.
ముళ్ళ చాటు పూల ఘుమ ఘుమ , పంచుతున్న నా ప్రియతమా
చేరువైన ప్రాణబంధమా కలయా, నిజమా కనవే ప్రేమా...

వలపననా వల అననా వయసును తరుముతున్న తపనా
వరమగునా చెర అగునా వరసలు కలుపుతున్న లలనా

చరణం : తీగచాటుగా తుళ్ళేటి పూవుకైనా, సందెవాలితే ఆ నవ్వు సొంతమౌనా...
తీరమెంతగా వద్దంటు వారిస్తున్నా, కడలి చేరదా పొంగేటి గోదారైనా
ఘడియ గదిపినా నీ ప్రేమ నీడ లోనా, సాటిరావుగా ఏడేడు జన్మలైనా
కోకిలమ్మ తీపి సరిగమ పూల ఋతువుకే సొంతమా
కోరుకున్న ప్రేమ మధురిమ కొసరే క్షణమా , ఇది నీ మహిమా


వలపననా వల అననా వయసును తరుముతున్న తపనా
వరమగునా చెర అగునా వరసలు కలుపుతున్న లలనా
ముసిరే చీకతైనా తన జతలో వేకువవునా
నడిచే దారిలోనా ప్రతిమలుపు నాదయేనా
ఆ నిలువుటద్దమే నా ఎదుటున్నా ఆమె రూపు చూస్తున్నా
తన కంటి పాపల అద్దం లోనా నన్ను పోల్చుకున్నా....

వలపననా వల అననా వయసును తరుముతున్న తపనా
వరమగునా చెర అగునా వరసలు కలుపుతున్న లలనా

Friday, November 13, 2009

సరికొత్త చీర ఊహించినాను ...

ఈ పాట గురించి ఎంత చెప్పినా తక్కువే,
బుడుగు చదివి చిన్నప్పుడే బాపు-రమణ అభిమానినయ్యాను, కాని వీరాభిమానిని అవ్వటానికి కారణం మాత్రం ఈ పాటే. పాట సారమంతా ఈ రెండు లైన్లలోనే తెలిసిపోతుంది .
"ముచ్చట గొలిపే మొగలి పొత్తుకు, ముళ్ళూ వాసన ఒక అందం
అభిమానం గల ఆడపిల్లకు , అలకా కులుకూ ఒక అందం "


సంగీతం : K.V.మహదేవన్
రచన : వేటూరి
గానం : S.P.బాలసుబ్రఃమణ్యం


పల్లవి : సరికొత్త చీర ఊహించినాను
సరదాల సరిగంచు నేయించి నాను
మనసూ మమత, పడుగూ పేక చీరలో చిత్రించినాను
ఇది ఎన్నో కలల కలనేత, నా వన్నెల రాశికీ సిరి జోత
నా ... వన్నెల రాశికీ సిరి జోతా.

చరణం : ముచ్చట గొలిపే మొగలి పొత్తుకు, ముళ్ళూ వాసన ఒక అందం
అభిమానం గల ఆడపిల్లకు , అలకా కులుకూ ఒక అందం
ఈ అందాలన్నీ కల బోస్తా, నీ కొంగుకు చెంగున ముడి వేస్తా
ఈ అందాలన్నీ కల బోస్తా, నీ కొంగుకు చెంగున ముడి వేస్తా

ఇది ఎన్నో కలల కలనేత, నా వన్నెల రాశికీ సిరి జోత
నా ... వన్నెల రాశికీ సిరి జోతా.


చరణం : చుర చుర చూపులు ఒక మారూ, నీ చిరు చిరు నవ్వులు ఒక మారు
మూతి విరుపులు ఒక మారూ, నువ్వు ముద్దుకు సిద్ధం ఒక మారు
నువ్వు ఏ కళనున్నా మహ బాగే, ఈ చీర విశేషం బహు బాగే
నువ్వు ఏ కళనున్నా మహ బాగే..ఈ చీర విశేషం బహు బాగే

సరికొత్త చీర ఊహించినాను
సరదాల సరిగంచు నేయించి నాను
మనసూ మమత, పడుగూ పేక చీరలో చిత్రించినాను
ఇది ఎన్నో కలల కలనేత, నా వన్నెల రాశికీ సిరి జోత
నా ... వన్నెల రాశికీ సిరి జోతా.

మెరుపు కలలు

వెన్నెలవే వెన్నెలవే ....

రచన : వేటూరి
సంగీతం :A.R.రెహమాన్
గానం : హరిహరన్, సాధనా సరగం

పల్లవి : వెన్నెలవే వెన్నెలవే ,
మిన్నే దాటి వస్తావా విరహానా జోడీ నీవే ...

వెన్నెలవే వెన్నెలవే ,
మిన్నే దాటి వస్తావా విరహానా జోడీ నీవే ...
నీకు భూలోకులా కన్ను సోకేముందే
పొద్దు తెల్లారేలోగా పంపిస్తాగా …
వెన్నెలవే వెన్నెలవే ,
మిన్నే దాటి వస్తావా విరహానా జోడీ నీవే ...చరణం : ఇది సరాసాలా తొలిపరువాలా జత సాయంత్రం సైఅన్న మందారం
ఇది సరాసాలా తొలిపరువాలా జత సాయంత్రం సైఅన్న మందారం
చెలి అందాలా చెలి ముద్దాడే చిరు మొగ్గల్లో సిగ్గేసే పున్నాగం

పిల్లా ఆ ఆ.. పిల్లా ఆ ఆ..
భూలోకం దాదాపు కన్నూ మూయు వేళా ..
పాడేను కుసుమాలు పచ్చా కంటి మీనా
ఈ పూవుల్లో తడి అందాలే అందాలే ఈ వేళా.

వెన్నెలవే వెన్నెలవే ,
మిన్నే దాటి వస్తావా విరహానా జోడీ నీవే ...
నీకు భూలోకులా కన్ను సోకేముందే
పొద్దు తెల్లారేలోగా పంపిస్తాగా …

చరణం : ఎత్తైనా గగనంలో నిలిపేవారెవరంటా
కౌగిట్లో చిక్కుపడే గాలికి అడ్డెవరంటా
ఎద గిల్లీ గిల్లీ వసంతాలే ఆడించే
హృదయములో వెన్నెలలే రగిలించేవారెవరూ

పిల్లా ఆ ఆ.. పిల్లా ఆ ఆ..
పూదోట నిదరోమ్మని పూలే వరించు వేళా
పూతీగ కలలోపల తేనే గ్రహించు వేళా
ఆ వయసే రసాల విందైతే .. ప్రేమల్లే ప్రేమించు .

ఆ ఆ.. ఆ ఆ.. ఆ ఆ.. ఆ ఆ..
ఆ ఆ.. ఆ ఆ.. ఆ ఆ.. ఆ ఆ..

వెన్నెలవే వెన్నెలవే ,
మిన్నే దాటి వస్తావా విరహానా జోడీ నీవే ...
నీకు భూలోకులా కన్ను సోకేముందే
పొద్దు తెల్లారేలోగా పంపిస్తాగా …
వెన్నెలవే వెన్నెలవే ,
మిన్నే దాటి వస్తావా విరహానా జోడీ నీవే ...