Wednesday, April 27, 2011

ఒకరికి ఒకరు

False వాయిస్ తో పాడినా కీరవాణి గారి వాయిస్ చాలా బాగా సూట్ అయింది ఈ పాట కు.

గానం & సంగీతం : కీరవాణి

వెళ్ళిపోతె ఎలా మనసా ఎటో అలా,ఇనా ఎందుకె ఇలా తడబాటు అంతలా
తెగ హుషారుగా ఎగిరిపోకే,తగని ఊహ వెంట
సరైన దారి తెలియందే,ఈ ఉరుకులెందుకంట
వెళ్ళిపోతే ఎలా వెళ్ళిపోతే ఎలా

ఆమె వలలో చిక్కుకున్న సమయం
ప్రేమ లయలో దూకుతోందా హృదయం
నేను ఇపుడెక్కడున్నానంటే,నాక్కూడ అంతు చిక్కకుంటే
గమ్మత్తుగానే ఉన్నదంటే,నాకేదో మత్తు కమ్మినట్టే
రమ్మంది కాని నన్ను చేరి మెరుపు సైగ చేసి
చెప్పింది నింగి చెలి దారి చినుకు వంతెనేసి

వెళ్ళనంటే ఎలా మనసా అటే అలా
వెళ్ళనంటే ఎలా ఎలా హే హే....

తాను కూడ రాకపొతే నాతో,నేను కూడా ఆగిపొనా తనతొ
నా ప్రాణం ఉంది తన వెంటే,నా ఊపిరుంది తననంటే
కళ్ళార చూసానంటు వుంటే,ఎల్లా నమ్మేదీ స్వప్నమంటే
వెనక్కి వెళ్ళి వెతకాలి తిరిగి ఆ క్షణాన్ని
మరొక్కసారి చూడాలి కనులు ఆ నిజాన్ని

వెళ్ళనంటే ఎలా మనసా అటే అలా
వెళ్ళనంటే ఎలా ఎలా హే హే....

Friday, April 15, 2011

సిద్ధు From సికాకుళం

Short Duration Song అయినా Instrument Using చాలా Perfect గా ఉంటుంది...

సంగీతం: K.M.రాధాకృష్ణన్
రచన: పెద్దాడ మూర్తి
గానం: గాయత్రి

తెల్లారి పోనీకూ ఈ రేయినీ,చేజారి పోనీకూ ఈ హాయినీ
మనసు కనక,మనవి వినక,చెలికి మరి దూరాన ఉంటే ఎలా ....
తెల్లారి పోనీకూ ఈ రేయినీ,చేజారి పోనీకూ ఈ హాయినీ

ఆ నింగి జాబిలమ్మ తోడుగానె ఉందిగా
చుక్కే నీదంటు ,పక్కే రమ్మంటు,చూస్తావేంటలా

తెల్లారి పోనీకూ ఈ రేయినీ,చేజారి పోనీకూ ఈ హాయినీ

ఏ మంత లేనిదాన్ని కానిదాన్ని కాదుగా
ఏలా ఛీ పో లు ,పైపై కోపాలు ,నాపై నీకిలా

తెల్లారి పోనీకూ ఈ రేయినీ,చేజారి పోనీకూ ఈ హాయినీ
మనసు కనక,మనవి వినక,చెలికి మరి దూరాన ఉంటే ఎలా ....
తెల్లారి పోనీకూ ఈ రేయినీ,చేజారి పోనీకూ ఈ హాయినీ

Wednesday, April 6, 2011

అస్త్రం

ప్రేమ కన్న ఏముంది ప్రియం, ప్రియా ప్రేమించు క్షణం...

రచన : వేటూరి
సంగీతం :S.A.రాజ్ కుమార్
గానం : రాజేష్

ప్రేమ కన్న ఏముంది ప్రియం ప్రియా ప్రేమించు క్షణం
ప్రేమకున్న ప్రాణాలు మనం ప్రియా కానివ్వు సగం
ఎదే పెట్టే సొదే ఓ ఆపదై వేధించగా
అదే పొంగే సుధై ఏ దేవతో దీవించగా
This is my love... This is my love...
ఇదో కథలే,ఇదో జతలే...
ప్రేమ కన్న ఏముంది ప్రియం ప్రియా ప్రేమించు క్షణం
ప్రేమకున్న ప్రాణాలు మనం ప్రియా కానివ్వు సగం

కలవరమొక వరమనుకో కలలను కంటూ
ప్రతి నిమిషము నీదనుకో జతపడి ఉంటూ
నింగి నేలకి స్నేహం ఎప్పుడైనది,
అప్పుడే కదా ప్రేమా చప్పుడైనది
వలపే సోకని నాడు, ఎడారే గుండె చూడు
ముళ్ళని చూడకు, నేడు గులాబి పూలకు
This is my love...This is my love
ఇదే కథలే... ఇలా మొదలే...

ప్రేమ కన్న ఏముంది ప్రియం ప్రియా ప్రేమించు క్షణం
ప్రేమకున్న ప్రాణాలు మనం ప్రియా కానివ్వు సగం

నిదురెరగని తనువులతో నిలువని పరుగు
మధువుల తడి పెదవులతో పిలువని పిలుపు
మండుటెండలా తాకే పండు వెన్నెల
కొండ వాగులా మారే ఎండమావిలా
కనులే మూయను నేను, జపిస్తూ ప్రేమ రూపం
కవితే రాయను నేను, లిఖిస్తా నీ స్వరూపం
This is my love...This is my love...
ప్రతి ఎదలో ఇదో కథలే
ప్రేమ కన్న ఏముంది ప్రియం ప్రియా ప్రేమించు క్షణం
ప్రేమకున్న ప్రాణాలు మనం ప్రియా కానివ్వు సగం
ఎదే పెట్టే సొదే ఓ ఆపదై వేధించగా
అదే పొంగే సుధై ఏ దేవతో దీవించగా
This is my love... This is my love...
ఇదో కథలే,ఇదో జతలే...

Saturday, March 19, 2011

భద్ర


ఓ మనసా ఓ మనసా చెబితే వినవా నువ్వు

సంగీతం : దేవీ శ్రీ ప్రసాద్
గానం : రవి వర్మ
రచన : సిరివెన్నెల సీతారామశాస్త్రి,

ఓ మనసా ఓ మనసా చెబితే వినవా నువ్వు
నీ మమతే మాయ కదా నిజమే కనవా నువ్వు
చెలియా గుండె తాకలేక పలకనందే నా మౌనం
చెలిమి వెంట సాగలేక శిల అయిందే నా ప్రాణం
గతమే మరిచి బ్రతకాలే మనసా
ఓ మనసా ఓ మనసా చెబితే వినవా నువ్వు
నీ మమతే మాయ కదా నిజమే కనవా నువ్వు

ఎగసి పడే అల కోసం దిగి వస్తుందా ఆకాశం
తపనపడి ఏం లాభం అందని జాబిలి జత కోసం
కలిసి ఉన్న కొంతకాలం వెనక జన్మ వరమనుకో
కలిసి రాని ప్రేమ తీరం తీరిపోయిన రుణమనుకో
మిగిలే స్మృతులే వరమనుకో మనసా మనసా
ఓ మనసా ఓ మనసా చెబితే వినవా నువ్వు
నీ మమతే మాయ కదా నిజమే కనవా నువ్వు

తన ఒడిలో పొదువుకుని భద్రంగా నడిపే నౌక
తననొదిలి వెళ్ళకని ఏ బంధాన్ని కోరదుగా
కడలిలోనే ఆగుతుందా కదలనంటు ఈ పయనం
వెలుగువైపు చూడనందా నిదరలేచే నా నయనం
కరిగే కలలే తరిమే మనసా మనసా
ఓ మనసా ఓ మనసా చెబితే వినవా నువ్వు
నీ మమతే మాయ కదా నిజమే కనవా నువ్వు

Thursday, March 17, 2011

శశిరేఖా పరిణయం

ఏదో వప్పుకోనంది నా ప్రాణం

సంగీతం: విద్యాసాగర్,మణి శర్మ
రచన : సిరివెన్నెల
గానం: సైంధవి

ఏదో ….వప్పుకోనంది నా ప్రాణం
అది ఏదో .... చెప్పనంటోంది నా మౌనం

ఉబికి వస్తుంటే సంతోషం, అదిమిపెడుతోందే ఉక్రోషం
తన వెనుక నేనూ, నా వెనుక తానూ
ఎంతవరకీ గాలి పయనం అడగదే ఉరికే ఈ వేగం

ఎదో ఎదో ఏదో వప్పుకోనంది నా ప్రాణం
అది ఏదో చెప్పనంటోంది నా మౌనం

ముల్లులా బుగ్గను చిదిమిందా ,మెల్లగా సిగ్గును కదిపిందా
వానలా మనసును తడిపిందా ,వీణలా తనువును తడిమిందా -2

చిలిపి కబురు ఏం విందో, వయసుకేమి తెలిసిందో-2
ఆదమరుపో , ఆటవిడుపో , కొద్దిగా నిలబడి చూద్దాం….ఓ క్షణం

అంటే …. కుదరదంటోంది నా ప్రాణం
కాదంటే …. ఎదురు తిరిగింది నా హృదయం
---------------------------------------------------------------

సంగీతం: విద్యాసాగర్,మణి శర్మ
రచన :అనంత శ్రీరాం
గానం: సైంధవి

ఏదో …. వప్పుకోనంది నా ప్రాణం
అది ఏదో ... చెప్పలేనంది ఏ వైనం
కలతపడుతుందే లోలోనా ,కసురుంటుందే నా పైనా
తన గుబులు నేనూ ,నా దిగులు తానూ
కొంచెమైనా పంచుకుంటే తీరిపోతుందేమో భారం

ఎదో ఎదో ఏదో వప్పుకోనంది నా ప్రాణం
అది ఏదో చెప్పలేనంది ఏ వైనం

పచ్చగా ఉన్నా పూదోటా , నచ్చడం లేదే ఈ పూటా
మెచ్చుకుంటున్నా ఊరంతా, గిచ్చినట్టుందే నన్నంతా -2

ఉండలేను నెమ్మదిగా ,ఎందుకంటే తెలియదుగా
ఉండలేను నెమ్మదిగా ,ఎందుకంటే తెలియదుగా
తప్పటడుగో ,తప్పు అనుకో
తప్పదే తప్పుకు పోదాం ….తక్షణం

అంటూ అడ్డుపడుతుంది ఆరాటం
పదమంటూ నెట్టుకెడుతోంది నను సైతం

Wednesday, March 16, 2011

కిక్

Sounds catchy...

సంగీతం :తమన్
రచన: సిరివెన్నెల
గానం : చిత్ర
ధీం తన నాహిరే ధీం ధీం తన నాహిరే - 4

అటు చూడొద్దన్నానా, మాటాడొద్దన్నానా
ఒద్దొద్దు అంటే విన్నావంటే మనసా
ఏం పర్వాలేదనుకున్నావేమో బహుశా

ఈ తలనొప్పేదైనా, నీ తప్పేం లేదన్నా
అయ్యయ్యో అంటారేమో గాని మనసా
పడవలసిందేగా నువిలా నానా హింస

ధీం తన నాహిరే ధీం ధీం తన నాహిరే-2
ప్రేమని కదిలించావే తోచి తొచని తొలి వయసా
ఎందుకు బదులిచ్చావే తెలిసి తెలియని పసి మనసా

అటు చూడొద్దన్నానా, మాటాడొద్దన్నానా
ఒద్దొద్దు అంటే విన్నావంటే మనసా
ఏం పర్వాలేదనుకున్నావేమో బహుశా

మునుపేనాడు,ఏ కుర్రాడు ,పడలేదంటే నీ వెనకాల
వందలు వేలు ,ఉండుంటారు, మతి చెడలేదే ఇలా వాళ్ళందరి వల్ల
ఎందుకివాళే ఇంత మంటెక్కిందో చెబుతావా
ఏం జరిగుంటుందంటే అడిగిన వాళ్ళని తిడతావా

అందరిలాగా వాణ్ణీ విధుల్లో వదిలేసావా
గుండెల గుమ్మం దాటి వస్తుంటే చూస్తున్నావా

అటు చూడొద్దు అన్నానా, మాటాడొద్దు అన్నానా
ఒద్దొద్దు అంటే విన్నావంటే మనసా
ఏం పర్వాలేదనుకున్నావేమో బహుశా

ఏ దారైనా,ఏ వేళైనా,ఎదురవుతుంటే నేరం తనదే
ఇంట్లో ఉన్నా ,నిదురోతున్నా, కనిపిస్తుంటే ఆ చిత్రం నీలో ఉందే
ఎవ్వరినని ఏం లాభం ఎందుకు ఎద లయ తప్పిందే
ఎక్కడ ఉందో లోపం నీతో వయసేం చెప్పిందే
అలకో ఉలుకో పాపం ఒప్పుకునేందుకు ఇబ్బందే
తనకే నాకే కోపం కన్నెగ పుట్టిన నా మీదే

ధీం తన నాహిరే ధీం ధీం తన నాహిరే-4

Friday, February 25, 2011

ఓయ్

నన్నొదిలి నీడ వెళ్ళిపొతోందా

సంగితం : యువన్ శంకర్ రాజా
గానం : యువన్ శంకర్ రాజా
రచన : వనమాలి


నన్నొదిలి నీడ వెళ్ళిపొతోందా
కన్నొదిలీ చూపు వెళ్ళిపోతోందా
వేకువనే సందె వాలి పోతోందే
చీకటిలో ఉదయముండిపోయిందే
నా ఎదనే తొలిచిన గురుతుగ నిను తెస్తుందా
నీ జతలో గడిపిన బ్రతుకిక బలి అవుతుందా
నువ్వుంటే నేనుంటా ప్రేమా...పోవొద్దే పోవొద్దే ప్రేమా
నన్నొదిలీ నీడ వెళ్ళిపొతోందా
కన్నొదిలీ చూపు వెళ్ళిపోతోందా..


ఇన్ని నాళ్ళు నీ వెంటే సాగుతున్న నా పాదం
వెంట పడిన అడుగేదంటోందే ఓ...
నిన్నదాక నీ రూపం నింపుకున్న కనుపాపే
నువ్వు లేక నను నిలదీస్తోందే
కోరుకున్న జీవితమే చేరువైన ఈ క్షణమే...
జాలి లేని విధిరాతే శాపమైనదే
మరుజన్మే ఉన్నదంటే బ్రహ్మనైనా అడిగేదొకటే
కనమంటా మమ్ము తన ఆటలిక సాగని చోటే
నువ్వుంటే నేనుంటా ప్రేమా,పోవొద్దే పోవొద్దే ప్రేమా

నువ్వుంటే నేనుంటా ప్రేమా....
పోవొద్దే పోవొద్దే ప్రేమా...

Thursday, February 24, 2011

వరుడు

బహుశా ఓ చంచలా...

సంగీతం: మణి శర్మ
రచన : వేటూరి
గానం: సోనూ నిగం, శ్రేయ ఘోషల్

బహుశా ఓ చంచలా.... ఎగిరే రాయంచలా.
తగిలే లే మంచులా...చూపులో చూపుగా .

అయినా కావచ్చులే ,ఒకటై పోవచ్చులే
ఇలపై ఆకాశమే ఇకపై వాలొచ్చులే,ఎ దూరమైనా చేరువై

బహుశా ఓ చంచలా.... ఎగిరే రాయంచలా.
తగిలే లే మంచులా...చూపులో చూపుగా .

కనుపాపల్లో నిదురించీ , కల దాటిందీ తొలి ప్రేమా...
తొలి చూపుల్లో చిగురించీ ,మనసిమ్మందీ మన ప్రేమా...

కలగన్నానూ,కవినైనానూ ,నిను చూసీ..
నిను చూసాకే , నిజమైనానూ,తెర తీసీ..

బహుశా ఈ ఆమనీ ... పిలిచిందా రమ్మనీ,
ఒకటైతే కమ్మనీ ...పల్లవే పాటగా .

అలలై రేగే అనురాగం , అడిగిందేమో ఒడిచాటూ
ఎపుడూ ఏదో అనుభంధం,తెలిసిందేమో ఒకమాటూ
మధుమాసాలే మన కోశాలై ,ఇటురానీ...
మన ప్రాణాలే శతమానాలై , జతకానీ...

తొలిగా చూసానులే,చెలిగా మారానులే...
కలలే కన్నానులే,కలిసే ఉన్నానులే...
నా నీవులోనే నేనుగా.
బహుశా ఓ చంచలా.... ఎగిరే రాయంచలా.
తగిలే లే మంచులా...చూపులో చూపుగా .

ఆరంజ్

చిలిపిగ చూస్తావలా...

సంగీతం: హారిస్ జయరాజ్
సాహిత్యం: వనమాలి
గానం: కార్తీక్


చిలిపిగ చూస్తావలా,పెనవేస్తావిలా ,నిన్నే ఆపేదెలా ...
చివరకి నువ్వే అలా ,వేస్తావే వలా,నీతో వేగేదెలా ...

ఓ ప్రేమా ...కన్నుల్లో వాలే రోజు ఎంతో బాగుందనీ కలా..
కొన్నాళ్ళే ...అందంగా ఊరిస్తోందీ ఆపై చేదెక్కుతోందిలా..
కడదాకా ప్రేమించే దారేదో పోల్చేదెలా.

చిలిపిగ చూస్తావలా,పెనవేస్తావిలా ,నిన్నే ఆపేదెలా ...
చివరకి నువ్వే అలా ,వేస్తావే వలా,నీతో వేగేదెలా ...

నిన్నే ఇలా ,చేరగా ,మాటే మార్చీ మాయే చెయ్యాలా
నన్నే ఇకా ,నన్నుగా,ప్రేమంచనీ ప్రేమేలా
ఊపిరే ఆగేదాకా,ఏదో ఒక తోడుండాలా
నన్నింతగా , ఊరించేస్తూ అల్లేస్తుందే నీ సంకెలా


కొంచెం మధురము,కొంచెం విరహము ,ఇంతలో నువ్వు నరకం
కొంచెం స్వర్గము,కొంచెం శాంతము ,గొంతులో చాలు గరళం
కొంచెం పరువము ,కొంచెం ప్రణయము,గుండెనే కోయు గాయం
కొంచెం మౌనము,కొంచెం గానము ,ఎందుకీ ఇంద్రజాలం


ఇన్నాళ్ళుగా ,సాగినా ప్రేమనుంచి వేరై పోతున్నా
మళ్ళీ మరో , గుండెతో స్నేహం కోరీ వెళుతున్నా
ప్రేమనే ,దాహం తీర్చేసాయం కోసం వేచానిలా
ఒక్కోక్షణం , ఆ సంతోషం , నాతో పాటు సాగేదెలా ఎలా

చిలిపిగ చూస్తావలా,పెనవేస్తావిలా ,నిన్నే ఆపేదెలా ...
చివరకి నువ్వే అలా ,వేస్తావే వలా,నీతో వేగేదెలా ...


ఓ ప్రేమా ...కన్నుల్లో వాలే రోజు ఎంతో బాగుందనీ కలా..
కొన్నాళ్ళే ...అందంగా ఊరిస్తోందీ ఆపై చేదెక్కుతోందిలా..
కడదాకా ప్రేమించే దారేదో పోల్చేదెలా.


కొంచెం మధురము,కొంచెం విరహము ,ఇంతలో నువ్వు నరకం
కొంచెం స్వర్గము,కొంచెం శాంతము ,గొంతులో చాలు గరళం
కొంచెం పరువము ,కొంచెం ప్రణయము,గుండెనే కోయు గాయం
కొంచెం మౌనము,కొంచెం గానము ,ఎందుకీ ఇంద్రజాలం

ఘర్షణ

కురిసేను విరి జల్లులే

సంగీతం : ఇళయరాజా
గానం : S.P.బాలసుబ్రఃమణ్యం,వాణీ జయరాం

కురిసేను విరి జల్లులే
ఒకటయ్యేను ఇరు చూపులే
అనుబంధాలు విరిసేను పన్నీరు చిలికేను
శృంగార మునకీవె శ్రీకారమే కావె

ఆకుల పై రాలు ఆ..
ఆకులపై రాలు హిమబిందువు వోలె
నా చెలి వొడిలోన పవళించనా
ఆకులపై రాలు హిమబిందువు వోలె
నా చెలి వొడిలోన పవళించనా
రాతిరి పగలు మురిపాలు పండించు
చెలికాడిని ఎద చేర్చి లాలించనా
నేను నీకు రాగ తాళమ్
నీవు నాకు వేద నాదం ఆ...

కన్నుల కదలాడు ఆ....,ఆశలు శృతి పాడు
వన్నెల మురిపాల కధ ఏమిటో
తలపుల మాటుల్లో వలపుల తోటల్లో
ఊహలు పలికించు కలలేమిటో
పెదవుల తెరలోన మధురాల సిరివాన
మధురిమ లందించు సుధలేమిటో
ప్రవశమే సాగి పరువాలు చెలరేగి
మనసులు కరిగించు సుఖమేమిటో
పల్లవించే మోహ బంధం
ఆలపించే రాగ బంధం ఆ...

కురిసేను విరి జల్లులే
ఒకటయ్యేను ఇరు చూపులే
అనుబంధాలు విరిసేను పన్నీరు చిలికేను
శృంగార మునకీవె శ్రీకారమే కావె.

Saturday, February 19, 2011

మిష్టర్ పెళ్ళాం


ఈపాట పెళ్ళిపుస్తకం లో సరికొత్తచీర పాట కు దీటుగా ఉంటుంది...
వర్ణనలోనే కాదు చిత్రీకరణలోనూ ఎక్కడా బాపు మార్కు మిస్ అవదు.
బాలు గారి గళం ఈ పాటకు మరో అందం

గానం : S.P.బాలసుబ్రఃమణ్యం,

సొగసు చూడతరమా,సొగసు చూడతరమా...
నీ... సొగసు చూడతరమా...
నీ సొగసు చూడతరమా…
నీ ఆపసోపాలు ,నీ తీపి శాపాలు
ఎర్రన్ని కోపాలు ,ఎన్నెన్నో దీపాలు అందమే ...సుమా...
సొగసు చూడతరమా...
నీ సొగసు చూడతరమా...

అరుగు మీద నిలబడీ నీ కురులను దువ్వే వేళ
చేజారిన దువ్వెనకు బేజారుగ వంగినపుడు
చిరుకోపం చీర కట్టి సిగ్గును చెంగున దాచి
పక్కుమన్న చక్కదనం పరుగో పరుగెత్తినపుడు
ఆ సొగసు చూడతరమా...
నీ సొగసు చూడతరమా...

పెట్టీ పెట్టని ముద్దులు ఇట్టే విదిలించికొట్టి
గుమ్మెత్తే సోయగాన గుమ్మాలను దాటు వేళ
చెంగు పట్టి రారమ్మని చెలగాటకు దిగుతుంటే
తడిబారిన కన్నులతో విడువిడువంటునప్పుడు విడువిడువంటునప్పుడు
ఆ సొగసు చూడతరమా...
నీ సొగసు చూడతరమా...

పసిపాపకు పాలిస్తు పరవశించి ఉన్నపుడు
పెదపాపడు పాకి వచ్చి మరి నాకు అన్నపుడు
మొట్టికాయ వేసి చీ పొండి అన్నప్పుడు
నా ఏడుపు నీ నవ్వు హరివిల్లై వెలసినపుడు
ఆ సొగసు చూడతరమా...
నీ సొగసు చూడతరమా...

సిరిమల్లెలు హరి నీలపు జడలో తురిమి
క్షణమే యుగమై వేచి వేచి
చలి పొంగులు తెలికోకల ముడిలో అదిమి
అలసొ సొలసి కన్నులు వాచి
నిట్టూర్పుల నిశిరాత్రిలో నిదరోవు అందాలతో
త్యాగరాజ కృతిలో సీతాకృతి గల ఇటువంటి సొగసు చూడతరమా…
నీ సొగసు చూడతరమా...
నీ సొగసు చూడతరమా...

వాసు

నీ జ్ఞాపకాలే నన్నే తరిమేనే...

సంగీతం : హారిస్ జయరాజ్
గానం :S.P.బాలసుబ్రఃమణ్యం


నీ జ్ఞాపకాలే నన్నే తరిమేనే
నీకోసం నేనే పాటై మిగిలానే చెలియా చెలియా ఓ చెలియా...

పాడనా తియ్యగా కమ్మని ఒక పాట
పాటగా బతకనా మీ అందరి నోటా
ఆరాధనే.. అమృత వర్షం అనుకున్నా
ఆవేదనే.. హాలహలమై పడుతున్నా
నా గానమాగదులే.. ఇక నా గానమాగదులే..

పాడనా తియ్యగా కమ్మని ఒక పాట
పాటగా బతకనా మీ అందరి నోటా

గుండెల్లో ప్రేమకే.... గుండెల్లో ప్రేమకే గుడి కట్టే వేళలో
తనువంతా పులకింతే వయసంతా గిలిగింతే
ప్రేమించే ప్రతి మనిషి ఇది పొందే అనుభూతే
అనురాగాల సారం జీవతమనుకుంటే
అనుబంధాల తీరం ఆనందాలుంటే
ప్రతి మనసులొ కలిగే భావం ప్రేమేలే
ప్రతి మనసులొ కలిగే భావం ప్రేమేలే

పాడనా తియ్యగా కమ్మని ఒక పాట
పాటగా బతకనా మీ అందరి నోటా

ఆకాశం అంచులో.. ఆకాశం అంచులో ఆవేశం చేరితే
అభిమానం కలిగెనులే ,అపురూపం అయ్యెనులే
కలనైన ,నిజమైనా కనులెదుటే ఉన్నావే
కలువకు చంద్రుడు దూరం ఓ ..నేస్తం
కురిసే వెన్నెల వేసే ఆ.. బంధం
ఈ విజయం వెనుక ఉన్నది నీవేలే
ఈ విజయం వెనుక ఉన్నది నీవేలే

పాడనా తియ్యగా కమ్మని ఒక పాట
పాటగా బతకనా మీ అందరి నోటా
ఆరాధనే అమృత వర్షం అనుకున్నా
ఆవేదనే హాలహలమై పడుతున్నా
నా గానమాగదులే ఇక నా గానమాగదులే

ఓ ప్రేమా ఓ ప్రేమా ఓ ప్రేమా ఓ ప్రేమా ఓ ప్రేమా
ఓ ప్రేమా ఓ ప్రేమా ఓ ప్రేమా ఓ ప్రేమా ఓ ప్రేమా

డార్లింగ్

ఇంకా ఏదో ఇంకా... ఏదో

సంగీతం : జి.వి.ప్రకాష్ కుమార్
గానం : కార్తిక్

ఇంకా ఏదో ఇంకా... ఏదో
ఇదైపోతావే ఇష్టాలే తెలిపేందుకు
సంకెళ్ళతో బంధించకూ,యదే చేరాలి ఈరోజే చెలి చెంతకు
తనలో నీ స్వరం వినరో ఈ క్షణం
అనుకుందేది నీలోనే నువు దాచకు
నీ మనసే నీకిలా మగువై నిండుగా
కనిపించాక మౌనాలే చూపించకు
పద పద రా రా పరుగున రా రా గురువా గురువా
ఇక బయపడకుండా బయటకి తేరా చొరవా చొరవా
ఇంకా ఏదో ఇంకా... ఏదో
ఇదైపోతావే ఇష్టాలే తెలిపేందుకు

మేఘాల ఒళ్ళోనే ఎదిగిందని
జాబిల్లి చల్లిన జడివానని
ముళ్ళ పై మేమిలా విచ్చుకున్నామని
నీకు పూరేకులే గుచ్చుకోవే మరి
తీరమే మారిన తీరులో మారునా… మారదు ఆ ప్రాణం
పద పద రా రా పరుగున రా రా గురువా గురువా
ఇక బయపడకుండా బయటకి తేరా చొరవా చొరవా
ఇంకా ఏదో ఇంకా... ఏదో
ఇదైపోతావే ఇష్టాలే తెలిపేందుకు

వెళ్ళెళ్ళు చెప్పేసేయి ఏమవ్వదు,లోలోన దాగుంటే ప్రేమవ్వదు
అమృతం పంచడం నేరమే అవదురా
హాయినే పొందడం భారమే అనదురా
హారతే చూపుతూ స్వాగతం చెప్పదా ఇప్పుడే ఆ అంధం
పద పద రా రా పరుగున రా రా గురువా గురువా
ఇక బయపడకుండా బయటకి తేరా చొరవా చొరవా

ఇంకా ఏదో ఇంకా... ఏదో
ఇదైపోతావే ఇష్టాలే తెలిపేందుకు
సంకెళ్ళతో బంధించకూ
యదే చేరాలి ఈరోజే చెలి చెంతకు
తనలో నీ స్వరం వినరో ఈ క్షణం
అనుకుందేది నీలోనే నువు దాచకు
నీ మనసే నీకిలా మగువై నిండుగా
కనిపించాక మౌనాలే చూపించకు

Monday, February 14, 2011

తీసే ప్రతి శ్వాసా ...

Village లో వినాయకుడు

సంగీతం : మణికాంత్ కద్రి
రచన : వనమాలి
గానం : హరిచరణ్

తీసే ప్రతి శ్వాసా ,తన తలపవుతున్నదీ...
తీసే ప్రతి శ్వాసా, తన తలపవుతున్నదీ...
జారే ప్రతి ఆశా జత అడుగేదన్నదీ..
ఓ నీడ తన వెలుగునే వెతుకుతున్నదీ
ఓ నీడ తన వెలుగునే వెతుకుతున్నదీ

కలవో లేవో కనలేని ,కను చూపు ఎటు వాలుతున్నా .. తన రూపు కదలాడుతోందా
ప్రతి గాలి తన లాలి పాటైనదా
కన్నీటి అల తాకుతుంటే , ఈ కంటి కల కరుగుతోందా...
ప్రతి మలుపు తను లేని బాటైనదా

హే ఆ పాశమే నేడు ,ఆవేదనవుతోందా
ఏ దారి కనరాక ఎదురీదుతూ ఉందా
ఈ పాదమీ వేళా ఏకాకి లా మల్లే
ఏ దరికి చేరాలో ఎదనడుగుతుందా

తొలి ప్రేమ గుండెలను తొలిచేస్తు ఉన్నదా (2)

కలవో లేవో కనలేని ...!

Tuesday, February 8, 2011

నేనింతే

ఏదోలా ఉందే నువ్వే లేకా

గానం : రఘు కుంచె
రచన : రామ జోగయ్య శాస్త్రి
సంగీతం : చక్రి

OH NO NO NO..NONO
OH NO NO NO..NONO
ఏదోలా ఉందే నువ్వే లేకా,ఏమీ బాలేదే నువ్వెళ్ళాకా ...
ఏం చెయ్యాలో పాలుపోకా ,ఉన్నా నీ కల్లో నిదురే రాకా ...

OH NO NO NO..NONONO
నువ్వే నా సంతోషం,నువు గిల్లావే నా ప్రాణం ....
I MISS YOU...I MISS YOU...
I MISS U....

ఏదోలా ఉందే నువ్వే లేకా ,ఏమీ బాలేదే నువ్వెళ్ళాకా ..

మిలమిల మిలమిల మెరుపుల తారా,కలలకు కళకళ చిలికిన తారా
తళతళ తళతళ తలుకుల తారా,కళకళ నగవుల చిలిపి సితారా

ఏవంటే ఎందుకంటే కారణాలే లేవంటా,నాకంటే ఇష్ఠమంటా నువ్వంటా
నా కంటి ముందే ఉంటే చాలనుకున్నా,నువు దూరమైతే ఏదో అయిపోతున్నా.....

OH NO NO NO..NONONO
నువ్వే నా సంతోషం,నువు గిల్లావే నా ప్రాణం ....
I MISS YOU...I MISS YOU...
I MISS U....

ఏదోలా ఉందే నువ్వే లేకా .. ఏమీ బాలేదే నువ్వెళ్ళాకా .

నిగనిగ సొగసులు కురిసిన తారా,చనువుగ మనసును తడిపిన తారా
తలపుల తలుపును కదిపిన తారా,ఎదసడి పలికిన వలపు సితారా

తేదీలే మారుతున్నా నిన్నలోనే ఉన్నానే
మనసంతా నింపుకున్నా నీతోనే
నువు దూరమయ్యే మాటెంతో చేదైనా
ఓ నింగితారా నువ్వుండాలే పైనా

OH NO NO NO..NONONO
నువ్వే నా సంతోషం,నువు గిల్లావే నా ప్రాణం ....
I MISS YOU...I MISS YOU...
I MISS U....

ఏదోలా ఉందే నువ్వే లేకా,ఏమీ బాలేదే నువ్వెళ్ళాకా ...
ఏం చెయ్యాలో పాలుపోకా ,ఉన్నా నీ కల్లో నిదురే రాకా ...

OH NO NO NO..NONO
OH NO NO NO..NONO

శశిరేఖా పరిణయం

ఏదో ... వప్పుకోనంది నా ప్రాణం
సంగీతం: మణి శర్మ
సాహిత్యం: సిరివెన్నెల
గానం: సైంధవి

ఏదో ... వప్పుకోనంది నా ప్రాణం..
అది ఏదో .. చెప్పనంటోంది నా మౌనం..

ఉబికి వస్తుంటే సంతోషం , అదిమిపెడుతోందే ఉక్రోషం
తన వెనుక నేనూ, నా వెనుక తానూ
ఎంతవరకీ గాలి పయనం అడగదే ఉరికే ఈ వేగం ....
ఎదో ఎదో ఏదో .. వప్పుకోనంది నా ప్రాణం
అది ఏదో .. చెప్పనంటోంది నా మౌనం

ముల్లులా బుగ్గను చిదిమిందా,
మెల్లగా సిగ్గును కదిపిందా ,
వానలా మనసును తడిపిందా ,
వీణలా తనువును తడిమిందా ,వీణలా తనువును తడిమిందా
చిలిపి కబురు ఏం విందో ... వయసుకేమి తెలిసిందో
చిలిపి కబురు ఏం విందో .. .వయసుకేమి తెలిసిందో
ఆదమరుపో ,ఆటవిడుపో , కొద్దిగా నిలబడి చూద్దాం.......ఓ క్షణం ..
అంటే .. కుదరదంటోంది నా ప్రాణం
కాదంటే .. ఎదురు తిరిగింది నా హృదయం ....

************************************************

ఏదో .. వప్పుకోనంది నా ప్రాణం
అది ఏదో .. చెప్పలేనంది ఏ వైనం
కలతపడుతుందే లోలోనా , కసురుంటుందే నా పైనా
తన గుబులు నేనూ , నా దిగులు తానూ
కొంచెమైనా పంచుకుంటే తీరిపోతుందేమో భారం ...
ఎదో ఎదో ఏదో .. వప్పుకోనంది నా ప్రాణం
అది ఏదో .. చెప్పలేనంది ఏ వైనం

పచ్చగా ఉన్నా పూదోటా .. నచ్చడం లేదే ఈ పూటా
మెచ్చుకుంటున్నా ఊరంతా .. గిచ్చినట్టుందే నన్నంతా (2)

ఉండలేను నెమ్మదిగా , ఎందుకంటే తెలియదుగా
ఉండలేను నెమ్మదిగా , ఎందుకంటే తెలియదుగా
తప్పటడుగో .. తప్పు అనుకో,తప్పదే తప్పుకు పోదాం ..తక్షణం ..
అంటూ .. అడ్డుపడుతుంది ఆరాటం
పదమంటూ .. నెట్టుకెడుతోంది నను సైతం....

Monday, February 7, 2011

బాణం

నాలో నేనేనా ఏదో అన్నానా

సంగీతం : మణి శర్మ
గానం : హేమచంద్ర ,సైంధవి

నాలో నేనేనా ఏదో అన్నానా నాతో నేలేని మైమరపునా
ఏమో అన్నానేమో, నువ్వు విన్నావేమో
విన్న మాటేదో నిన్నడగనా
అలా సాగిపోతున్న నాలోన ,ఇదేంటిలా కొత్త ఆలోచన
మనసే నాది మాటే నీది....ఇదేం మాయో

నాలో నేనేనా ఏదో అన్నానా నాతో నేలేని మైమరపునా
ఏమో అన్నానేమో ,నువ్వు విన్నావేమో
చిన్న మాటేదో నిన్నడగనా

అవును కాదు తడబాటునీ అంతో ఇంతో గడిదాటనీ
విడి విడి పోనీ పరదాని పలుకై రానీ ప్రాణాన్నీ
ఎదంతా పదాల్లోన్న పలికేనా నా మౌనమే ప్రేమ ఆలాపన
మనసే నాది మాటే నీది,ఇదేం మాయో

నాలో నేనేనా ఏదో అన్నానా నాతో నేలేని మైమరపునా
ఏమో అన్నానేమో, నువ్వు విన్నావేమో
చిన్న మాటేదో నిన్నడగనా

దైవం వరమై దొరికిందనీ నాలో సగమై కలిసిందనీ
మెలకువ కానీ హృదయాన్ని చిగురై పోనీ శిశిరాన్ని
నీతో చెలిమి చెస్తున్న నిమిషాలు నూరేళ్ళుగా ఎదిగిపోయాయి ఇలా
మనమే సాక్షం మాటే మంత్రం.....ప్రేమే బంధం

నాలో నేనేనా ఏదో అన్నానా నాతో నేలేని మైమరపునా
ఏమో అన్నానేమో, నువ్వు విన్నావేమో
చిన్న మాటేదో నిన్నడగనా .....

పలుకులు నీ పేరే తలుచుకున్నా

ఏమాయ చేసావే
గానం: కార్తీక్, శ్రేయా ఘోషాల్
సంగీతం : A.R.రెహమాన్

పలుకులు నీ పేరే తలుచుకున్నా
పెదవుల అంచుల్లో అణుచుకున్నా
మౌనముతో .. నీ మదినీ .. బంధించా మన్నించు ప్రియా !"

తరిమే వరమా..
తడిమే స్వరమా..
ఇదిగో ఈ జన్మ నీదని అంటున్నా
వింటున్నావా.. వింటున్నావా.. వింటున్నావా..

తరిమే వరమా.. తడిమే స్వరమా..
ఇదిగో ఈ జన్మ నీదని అంటున్నా
వింటున్నావా.. వింటున్నావా.. వింటున్నావా.. వింటున్నావా..

విన్నా వేవేల వీణల .. సంతోషాల సంకీర్తనలు.. నా గుండెల్లో ఇప్పుడే వింటున్నా
తొలిసారి నీ మాటల్లో .. పులకింతలా పదనిసలు విన్నా
చాలు చాలే చెలియా చెలియా..
బ్రతికుండగానే పిలుపులు నేను విన్నా ..
ఓ ఓ ఓ బ్రతికుండగానే పిలుపులు నేను విన్నా ..

ఏ .. మో .. ఏమో .. ఏమవుతుందో
ఏ ..దే..మైనా .. నువ్వే చూసుకో
విడువను నిన్నే ఇంకపైనా .. వింటున్నావా ప్రియా !

గాలిలో తెల్లకాగితం లా .. నేనలా తేలియాడుతుంటే
నన్నే ఆపీ నువ్వే వ్రాసిన .. ఆ పాటలనే వింటున్నా

తరిమే వరమా.. తడిమే స్వరమా..
ఇదిగో ఈ జన్మ నీదని అంటున్నా
వింటున్నావా.. వింటున్నావా.. వింటున్నావా.. వింటున్నావా..

ఆద్యంతం ఏదో అనుభూతీ
ఆద్యంతం ఏదో అనుభూతి
అనవరతం ఇలా అందించేది
గగనం కన్నా మునుపటిదీ
భూతలం కన్నా వెనుకటిదీ
కాలంతోనా పుట్టిందీ.. కాలంలా మారే
మనసే లేనిది ...
రా ఇలా .. కౌగిళ్ళలో .. నిన్ను దాచుకుంటా
నీ దానినై నిన్నే దారి చేసుకుంటా
ఎవరిని కలువని చోటులలోనా..
ఎవరిని తలువని వేళలోనా

తరిమే వరమా.. తడిమే స్వరమా..
ఇదిగో ఈ జన్మ నీదని అంటున్నా
వింటున్నావా.. వింటున్నావా.. వింటున్నావా.. వింటున్నావా..

విన్నా వేవేల వీణల .. సంతోషాల సంకీర్తనలు నా గుండెల్లో ఇప్పుడే వింటున్నా
తొలిసారి నీ మాటల్లో .. పులకింతలా పదనిసలు విన్నా
చాలు చాలే చెలియా చెలియా..
బ్రతికుండగా నీ పిలుపులు నేను విన్నా ..
చాలు చాలే చెలియా చెలియా..
బ్రతికుండగా నీ పిలుపులు నేను విన్నా ..
ఓ ఓ ఓ బ్రతికుండగానే పిలుపులు నేను విన్నా ..

విలేజ్ లో వినాయకుడు

చినుకై వరదై సెలయేటి తరగై...
సంగీత సాహిత్యాల పర్ ఫెక్ట్ జోడీ ...

గానం : హరి హరన్,శ్వేతా మోహన్
సంగీతం :మణికాంత్ కద్రి
రచన :వనమాలి

చినుకై వరదై సెలయేటి తరగై...
ఉరికే మదిని కడలల్లె కరిగించి కలిపేసుకున్నావు..
వరమై వలపై అనుకోని మలుపై...
కలలే చూపే కనుపాప తెర మీద తొలి వేకువైనావు...

తీసే ప్రతి శ్వాస,నీ తలపవుతున్నది...
రేగే ప్రతి ఆశ, నువు కావాలన్నది...

నా నీడ నను వీడి నిను చేరుకున్నది...
నా నీడ నను వీడి నిను చేరుకున్నది...

చినుకై వరదై సెలయేటి తరగై...
తడి లేని నీరున్నదేమో,సడి లేని ఎద ఉన్నదేమో..
నువు లేక నేనున్న క్షణమున్నదా...

నాలోని ఏనాటి చెలిమో
నిను చేరి మనిషైనదేమో
ఈ వేళ నిను వదిలి రానన్నదా
ఏ రూపమూ లేని ఆకాశమే నీవు
నా నీలి వర్ణాలు నిను వీడి పోలేవు
ఏ బంధమూ లేని ఆనందమే నీవు
తోడు వచ్చి నాకిపుడు.. తొలి బంధువైనావు...
ఆకాశమే నీతో అడుగేయమన్నది..
ఆకాశమే నీతో అడుగేయమన్నది..

చినుకై వరదై సెలయేటి తరగై..
మన వలపు కథ విన్నదేమో..
ఆ కలల కబురందెనేమో..
ప్రతి ఋతువు మధుమాసమవుతున్నదీ...

పసితనపు లోగిళ్ళలోకి
నీ మనసు నను లాగెనేమో
నా వేలు నిను వీడనంటున్నదీ
ఆరారు కాలాలు.. హరివిల్లు విరియనీ
ఆ నింగి తారల్లె.. మన ప్రేమ నిలవనీ
ఈ మనసు కొలువైన.. తొలి చోటే నీదనీ
నా కలలు నిజమవ్వగా..ఆ విధినైనా గెలవనీ.
లోకాలు కనలేని తొలి జంట మనదనీ..
లోకాలు కనలేని తొలి జంట మనదనీ..

చినుకై వరదై సెలయేటి తరగై..
వరమై వలపై అనుకోని మలుపై..