Saturday, March 19, 2011

భద్ర


ఓ మనసా ఓ మనసా చెబితే వినవా నువ్వు

సంగీతం : దేవీ శ్రీ ప్రసాద్
గానం : రవి వర్మ
రచన : సిరివెన్నెల సీతారామశాస్త్రి,

ఓ మనసా ఓ మనసా చెబితే వినవా నువ్వు
నీ మమతే మాయ కదా నిజమే కనవా నువ్వు
చెలియా గుండె తాకలేక పలకనందే నా మౌనం
చెలిమి వెంట సాగలేక శిల అయిందే నా ప్రాణం
గతమే మరిచి బ్రతకాలే మనసా
ఓ మనసా ఓ మనసా చెబితే వినవా నువ్వు
నీ మమతే మాయ కదా నిజమే కనవా నువ్వు

ఎగసి పడే అల కోసం దిగి వస్తుందా ఆకాశం
తపనపడి ఏం లాభం అందని జాబిలి జత కోసం
కలిసి ఉన్న కొంతకాలం వెనక జన్మ వరమనుకో
కలిసి రాని ప్రేమ తీరం తీరిపోయిన రుణమనుకో
మిగిలే స్మృతులే వరమనుకో మనసా మనసా
ఓ మనసా ఓ మనసా చెబితే వినవా నువ్వు
నీ మమతే మాయ కదా నిజమే కనవా నువ్వు

తన ఒడిలో పొదువుకుని భద్రంగా నడిపే నౌక
తననొదిలి వెళ్ళకని ఏ బంధాన్ని కోరదుగా
కడలిలోనే ఆగుతుందా కదలనంటు ఈ పయనం
వెలుగువైపు చూడనందా నిదరలేచే నా నయనం
కరిగే కలలే తరిమే మనసా మనసా
ఓ మనసా ఓ మనసా చెబితే వినవా నువ్వు
నీ మమతే మాయ కదా నిజమే కనవా నువ్వు

Thursday, March 17, 2011

శశిరేఖా పరిణయం

ఏదో వప్పుకోనంది నా ప్రాణం

సంగీతం: విద్యాసాగర్,మణి శర్మ
రచన : సిరివెన్నెల
గానం: సైంధవి

ఏదో ….వప్పుకోనంది నా ప్రాణం
అది ఏదో .... చెప్పనంటోంది నా మౌనం

ఉబికి వస్తుంటే సంతోషం, అదిమిపెడుతోందే ఉక్రోషం
తన వెనుక నేనూ, నా వెనుక తానూ
ఎంతవరకీ గాలి పయనం అడగదే ఉరికే ఈ వేగం

ఎదో ఎదో ఏదో వప్పుకోనంది నా ప్రాణం
అది ఏదో చెప్పనంటోంది నా మౌనం

ముల్లులా బుగ్గను చిదిమిందా ,మెల్లగా సిగ్గును కదిపిందా
వానలా మనసును తడిపిందా ,వీణలా తనువును తడిమిందా -2

చిలిపి కబురు ఏం విందో, వయసుకేమి తెలిసిందో-2
ఆదమరుపో , ఆటవిడుపో , కొద్దిగా నిలబడి చూద్దాం….ఓ క్షణం

అంటే …. కుదరదంటోంది నా ప్రాణం
కాదంటే …. ఎదురు తిరిగింది నా హృదయం
---------------------------------------------------------------

సంగీతం: విద్యాసాగర్,మణి శర్మ
రచన :అనంత శ్రీరాం
గానం: సైంధవి

ఏదో …. వప్పుకోనంది నా ప్రాణం
అది ఏదో ... చెప్పలేనంది ఏ వైనం
కలతపడుతుందే లోలోనా ,కసురుంటుందే నా పైనా
తన గుబులు నేనూ ,నా దిగులు తానూ
కొంచెమైనా పంచుకుంటే తీరిపోతుందేమో భారం

ఎదో ఎదో ఏదో వప్పుకోనంది నా ప్రాణం
అది ఏదో చెప్పలేనంది ఏ వైనం

పచ్చగా ఉన్నా పూదోటా , నచ్చడం లేదే ఈ పూటా
మెచ్చుకుంటున్నా ఊరంతా, గిచ్చినట్టుందే నన్నంతా -2

ఉండలేను నెమ్మదిగా ,ఎందుకంటే తెలియదుగా
ఉండలేను నెమ్మదిగా ,ఎందుకంటే తెలియదుగా
తప్పటడుగో ,తప్పు అనుకో
తప్పదే తప్పుకు పోదాం ….తక్షణం

అంటూ అడ్డుపడుతుంది ఆరాటం
పదమంటూ నెట్టుకెడుతోంది నను సైతం

Wednesday, March 16, 2011

కిక్

Sounds catchy...

సంగీతం :తమన్
రచన: సిరివెన్నెల
గానం : చిత్ర
ధీం తన నాహిరే ధీం ధీం తన నాహిరే - 4

అటు చూడొద్దన్నానా, మాటాడొద్దన్నానా
ఒద్దొద్దు అంటే విన్నావంటే మనసా
ఏం పర్వాలేదనుకున్నావేమో బహుశా

ఈ తలనొప్పేదైనా, నీ తప్పేం లేదన్నా
అయ్యయ్యో అంటారేమో గాని మనసా
పడవలసిందేగా నువిలా నానా హింస

ధీం తన నాహిరే ధీం ధీం తన నాహిరే-2
ప్రేమని కదిలించావే తోచి తొచని తొలి వయసా
ఎందుకు బదులిచ్చావే తెలిసి తెలియని పసి మనసా

అటు చూడొద్దన్నానా, మాటాడొద్దన్నానా
ఒద్దొద్దు అంటే విన్నావంటే మనసా
ఏం పర్వాలేదనుకున్నావేమో బహుశా

మునుపేనాడు,ఏ కుర్రాడు ,పడలేదంటే నీ వెనకాల
వందలు వేలు ,ఉండుంటారు, మతి చెడలేదే ఇలా వాళ్ళందరి వల్ల
ఎందుకివాళే ఇంత మంటెక్కిందో చెబుతావా
ఏం జరిగుంటుందంటే అడిగిన వాళ్ళని తిడతావా

అందరిలాగా వాణ్ణీ విధుల్లో వదిలేసావా
గుండెల గుమ్మం దాటి వస్తుంటే చూస్తున్నావా

అటు చూడొద్దు అన్నానా, మాటాడొద్దు అన్నానా
ఒద్దొద్దు అంటే విన్నావంటే మనసా
ఏం పర్వాలేదనుకున్నావేమో బహుశా

ఏ దారైనా,ఏ వేళైనా,ఎదురవుతుంటే నేరం తనదే
ఇంట్లో ఉన్నా ,నిదురోతున్నా, కనిపిస్తుంటే ఆ చిత్రం నీలో ఉందే
ఎవ్వరినని ఏం లాభం ఎందుకు ఎద లయ తప్పిందే
ఎక్కడ ఉందో లోపం నీతో వయసేం చెప్పిందే
అలకో ఉలుకో పాపం ఒప్పుకునేందుకు ఇబ్బందే
తనకే నాకే కోపం కన్నెగ పుట్టిన నా మీదే

ధీం తన నాహిరే ధీం ధీం తన నాహిరే-4