Tuesday, January 22, 2008

శ్రీవారికి ప్రేమలేఖ

మనసా తుళ్ళి పడకే...
గానం : ఎస్.జానకి
సంగీతం : రమేష్ నాయుడు
రచన : వేటూరి


పల్లవి : మనసా తుళ్ళి పడకే అతిగా ఆశ పడకే
అతనికి నీవూ నచ్చావొ లేదో
ఆ శుభ ఘడియా వచ్చేనొ రాదో
తొందర పడితే అలుసే మనసా తెలుసా...

మనసా తుళ్ళి పడకేఅతిగా ఆశ పడకే

చరణం : ఏమంత అందాలు కలవనీ...
వస్తాడు నిన్ను వలచీ
ఏమంత సిరి వుంది నీకనీ.. మురిసేను నిన్ను తలచీ
చదువా పదవా ఏముంది నీకు
తళుకూ కులుకూ ఏదమ్మ నీకు
శృతి మించకే నీవు మనసా...


మనసా తుళ్ళి పడకేఅతిగా ఆశ పడకే
అతనికి నీవూ నచ్చావొ లేదో
ఆ శుభ ఘడియా వచ్చేనొ రాదో
తొందర పడితే అలుసే మనసా తెలుసా
మనసా తుళ్ళి పడకేఅతిగా ఆశ పడకే


చరణం : ఏనోము నోచావు నీవనీ....
దొరికేను ఆ ప్రేమ ఫలమూ
ఏ దేవుడిస్తాడు నీకనీ.. అరుదైన అంత వరమూ
మనసా వినవే మహ అందగాడు
తనుగా జతగా మనకంది రాడు
కలలాపవే కన్నె మనసా


మనసా తుళ్ళి పడకేఅతిగా ఆశ పడకే
అతనికి నీవూ నచ్చావొ లేదో
ఆ శుభ ఘడియా వచ్చేనొ రాదో
తొందర పడితే అలుసే మనసా తెలుసా
మనసా తుళ్ళి పడకేఅతిగా ఆశ పడకే........

శ్రీవారికి ప్రేమలేఖ

తొలిసారి మిమ్మల్ని...
గానం : ఎస్.జానకి
సంగీతం : రమేష్ నాయుడు
రచన : వేటూరి

శ్రీమన్ మహారాజ మార్తాండ తేజా
త్రియానంద భోజామీ శ్రీచరణాంభోజములకు
ప్రేమతో నమస్కరించి.. మిము వరించి....
మీ గురించిఎన్నో కలలు గన్న కన్నె బంగారు భయముతో.....
భక్తితో.. అనురక్తితోసాయంగల విన్నపములూ....
సంధ్యారాగం చంద్రహారతి పడుతున్న వేళ

మసక చీకటి మధ్యమావతి పాడుతున్న వేళ
ఓ శుభ ముహూర్తాన....
తొలిసారి మిమ్మల్ని చూసింది మొదలు
కదిలాయి మదిలోన ఎన్నెన్నో కధలూ.....ఎన్నెన్నో కధలూ
జో అచ్యుతానంద జో జో ముకుందా
లాలి పరమానంద రామ గోవిందా జో జో....
నిదుర పోని కనుపాపలకు జోల పాడలేక
ఈల వేసి చంపుతున్న ఈడునాపలేక
ఇన్నాళ్ళకు రాస్తున్నా ......ప్రేమ లేఖ

తొలిసారి మిమ్మల్ని చూసింది మొదలు
కదిలాయి మదిలోన ఎన్నెన్నో కధలూ.. ఎన్నెన్నో కధలూ


ఏ తల్లి కుమారులో తెలియదు గాని
ఎంతటి సుకుమారులో తెలుసు నాకూ
ఎంతటి మగధీరులో తెలియలేదు గాని
నా మనసును దోచిన చోరులు మీరూ
వలచి వచ్చిన వనితను చులకన చేయక
తప్పులుంటె మన్నించి ఒప్పులుగా భావించీ
చప్పున బదులివ్వండీ.. చప్పున బదులివ్వండి

తొలిసారి మిమ్మల్ని చూసింది మొదలు
కదిలాయి మదిలోన ఎన్నెన్నో కధలూ.. ఎన్నెన్నో కధలూ
తలలోన తురుముకున్న తుంటరి మల్లే
తలపులలో ఎన్నెన్నో మంటలు రేపే....
ఆ అబ్బా...సూర్యుడి చుట్టూ తిరిగే భూమికి మల్లే
నా ఊర్పుల నిట్టూర్పుకు జాబిలి వాడే..
ఆ ఆ..మీ జతనే కోరుకుని లతలాగా అల్లుకునే
నాకు మీరు మనసిస్తే ఇచ్చినట్టు మాటిస్తే
ఇప్పుడే బదులివ్వండీ.. ఇప్పుడే బదులివ్వండి

తొలిసారి మిమ్మల్ని చూసింది మొదలు
కదిలాయి మదిలోన ఎన్నెన్నో కధలూ.. ఎన్నెన్నో కధలూ

Saturday, January 5, 2008

పెళ్ళిపుస్తకం

బాపు సినిమాలన్నా,బొమ్మలన్నా చాలా ఇష్టం...
ఈ సినిమాలో ప్రతీ పాటా ప్రతీపదం వేటూరి గారు ఎంతో అందంగా రాసారు...,
ముఖ్యంగా ఈపాట....

సరికొత్త చీర.....
గానం : ఎస్.పి.బాలసుబ్రమణ్యం
సంగీతం : K.V.మహదేవన్


పల్లవి : సరికొత్త చీర ఊహించినాను
సరదాల సరిగంచు నేయించి నాను
మనసూ మమత....
పడుగూ పేక చీరలో చిత్రించి నాను
ఇది ఎన్నో కలల కలనేత....
నా వన్నెల రాశికీ సిరి జోత
నా వన్నెల రాశికీ సిరి జోతా...

చరణం : ముచ్చట గొలిపే మొగలి పొత్తుకు....
ముళ్ళూ వాసన ఒక అందం
అభిమానం గల ఆడపిల్లకు .....
అలకా కులుకూ ఒక అందం
ఈ అందాలన్నీ కల బోస్తా....
నీ కొంగుకు చెంగున ముడి వేస్తాఈ అందాలన్నీ కల బోస్తా.... 2
ఇది ఎన్నో కలల కలనేత..నా వన్నెల రాశికీ సిరి జోత
నా వన్నెల రాశికీ సిరి జోతా...

చరణం : చుర చుర చూపులు ఒక మారూ....
నీ చిరు చిరు నవ్వులు ఒక మారు
మూతి విరుపులు ఒక మారూ....
నువ్వు ముద్దుకు సిద్ధం ఒక మారు
నువ్వు ఏ కళనున్నా మహ బాగే..ఈ చీర విశేషం అలాగే... 2

సరికొత్త చీర ఊహించినాను
సరదాల సరిగంచు నేయించి నాను
మనసూ మమత..పడుగూ పేక చీరలో చిత్రించి నాను
ఇది ఎన్నో కలల కలనేత..నా వన్నెల రాశికీ సిరి జోత
నా వన్నెల రాశికీ సిరి జోతా.......

Thursday, January 3, 2008

త్యాగరాజ కీర్తనలు


అనురాగము లేని...

రాగం : సరస్వతి
తాళం : రూపకం

ప: అనురాగము లేని మనసున సుజ్ఞానము రాదు

అ.ప: ఘనులైన యంతర్జ్ఞానుల కెఱుకయే గాని

చ1: వగవగగా భుజియించే వారికి తృప్త్యగు రీతిసగుణ ధ్యానము పైని సౌఖ్యము త్యాగరాజనుత

Wednesday, January 2, 2008

ఎలా చెప్పను

ఈక్షణం ఒకే ఒక కోరిక.....
గానం : చిత్ర
సంగీతం : కోటి

పల్లవి : ఈక్షణం ఒకే ఒక కోరిక నీ స్వరం వినాలని తీయగ
తరగని దూరములో ఓ..ఓ.....
తెలియని దారులలో..ఓ..ఓ.....
ఎక్కడున్నావు అంటుంది ఆశగా

ఈక్షణం ఒకే ఒక కోరిక నీ స్వరం వినాలని తీయగా


చరణం : ఎన్ని వేల నిముషాలో లెక్కపెట్టుకుంటుంది
ఎంతసేపు గడపాలో చెప్పవేమి అంటోంది
నిన్నేవేగమెల్లమన్న సంగతి
గుర్తేలేని గుండె ఇదీ
ఆ..ఆ...ఆ..అ..మళ్ళీ నిన్ను చూసేదాకా
నాలో నేను ఉండలేక ఆరాటంగా కొట్టుకున్నది...

ఈక్షణం ఒకే ఒక కోరిక నీ స్వరం వినాలని తీయగా

చరణం : రెప్ప వేయనంటుంది ఎంత పిచ్చి మనసు ఇది

రేపు నువ్వు రాగానే కాస్త నచ్చచెప్పు మరి
నిన్న మొన్న చెప్పుకున్న ఊసులే మళ్ళి తలచుకునీ
ఆ..ఆ...ఆ..ఇంకా ఎన్నో ఉన్నాయంటూ
ఇప్పుడే చెప్పాలంటూ నిద్దరోను అంటుంది....

ఈక్షణం ఒకే ఒక కోరిక నీ స్వరం వినాలని తీయగా
తరగని దూరములో ఓ..ఓ..తెలియని దారులలో..ఓ..ఓ.....
ఎక్కడున్నావు అంటుంది ఆశగా

ఈక్షణం ఒకే ఒక కోరిక నీ స్వరం వినాలని తీయగా

ప్రియురాలు పిలిచింది

దోబూచులాటేలరా...

గానం : చిత్ర
సంగీతం : A.R.రెహమాన్


పల్లవి : దోబూచులాటేలరా గోపాలా నా మనసంతా నీవేనురా
దోబూచులాటేలరా గోపాలా నా మనసంతా నీవేనురా
ఆ ఏటిగట్టునేనడిగా చిరుగాలినాపి నేనడిగా
ఆకాశాన్నాడిగా బదులే లేదు , ఆకాశాన్నాడిగా బదులే లేదు
చివరికి నిన్నే చూశా హృదయపు గుడిలో చూశా
చివరికి నిన్నే చూశా హృదయపు గుడిలో చూశా

దోబూచులాటేలరా గోపాలా నా మనసంతా నీవేనురా

చరణం : నా మది నీకొక ఆటాడు బొమ్మయా
నాకిక ఆశలు వేరేవి లేవయా
ఎదలో లయా ఆగదయా
నీ అధరాలు అందించరా గోపాలా ఆ....
నీ కౌగిలిలో కరిగించరా... నీ తనువేఇక నాదిగా
పాల కడలి నాడె నా గానం
నీ వన్నె మారలేదేమి
నా ఎదలో చేరి నీ వన్నె మార్చుకో
ఊపిరి నీవై కాగ పెదవుల మెరుపు నువ్వు కాగా చేరగ రా....

దోబూచులాటేలరా గోపాలా నా మనసంతా నీవేనురా


చరణం : గగనమె వర్షించ గిరినెత్తి కాచావు
నయనాలు వర్షించ నన్నెత్త బ్రోచేవు
పూవున కన్నీ మతమా
నేనొక్క స్త్రీనే కదా గోపాలా
అది తిలకించ కనులే లేవా
నీ కలనీ నేనే కదా
అనుక్షణం ఉలికే నా మనసు అరె మూగ కాదు నా వయసు
ఆ ఊపిరిలోనా ఊపిరినీవై ప్రాణం పోనీకుండా
ఎపుడూ నీవే అండ కాపాడరావా....


దోబూచులాటేలరా గోపాలా నా మనసంతా నీవేనురా....