Thursday, March 11, 2010

ప్రయాణం

మేఘమా ఆగాలమ్మా
గానం : అమృత వర్షిణి

చిన్న పాట అయినా మళ్ళీ మళ్ళీ వినాలనిపిస్తుంది,
మంచి కంపోజిషన్ ,చక్కని సాహిత్యం అంతే అందమైన గొంతు....


మేఘమా ఆగాలమ్మా, వానలా కరుగుటకు

రాగమా రావమ్మా, పాటగా ఎదుకుటకు

చల్లగాలే మనసులో భావం, నింగి దాక, పయనిస్తుంది

చేరువయ్యే కనురేప్పల్లోన ప్రేమ తాళం, వినిపిస్తుంది

No comments: