Tuesday, December 18, 2007

శ్రుతిలయలు

శ్రుతిలయలు
గానం : యేసుదాసు
రచన : సిరివెన్నెల
సంగీతం:కె.వి. మహాదేవన్


తెలవారదేమో స్వామి....
తెలవారదేమో స్వామి నీ తలపుల మునుకలో
అలసిన దేవెరి అలమేలు మంగకూ......

చెలువము నేలగ చెంగట లేవని
కలతకు నెలవై నిలచిన నెలతకు
చెలువము నేలగ చెంగట లేవని
కలతకు నెలవై నిలచిన నెలతకు
కలల అలజడికి నిద్దుర కరువై అలసిన దేవెరి,
అలసిన దేవెరి అలమేలు మంగకూ ....

మక్కువ మీరగ అక్కున చేరిచి
అంగజు కేలిని పొంగుచు తేల్చగ
మక్కువ మీరగ అక్కున చేరిచి
అంగజు కేలిని పొంగుచు తేల్చగ
ఆ మత్తునె మది మరి మరి తలచగమరి మరి తలచగ
అలసిన దేవెరి అలమేలు మంగకు
తెలవారదేమో స్వామి గ మ ప ని
తెలవారదేమోస ని ద ప మ ప మ గ ని స గ మ
తెలవారదేమో స్వామిప ని ద ప మ గ మప స ని ద ప మ గ మ
ప స ని రి స గ రి మ గ రి స రి ని స
తెలవారదేమో స్వామి....

No comments: