Wednesday, April 16, 2008

చక్రం

చాలా ఇష్టమైన పాట
ఎన్నిసార్లు విన్నా వినాలనిపిస్తుంది...

ఒకే ఒక మాటా...
గానం,సంగీతం : చక్రి
రచన : సిరివెన్నెల

పల్లవి :ఒకే ఒక మాటా..మదిలోన దాగుంది మౌనంగా
ఒకే ఒక మాటా..పెదవోపలేనంత తీయంగా

నా పేరు నీ ప్రేమనీ..నా దారి నీ వలపనీ
నా చూపు నీ నవ్వనీ..నా ఊపిరే నువ్వనీ
నీకు చెప్పాలని..

ఒకే ఒక మాటా..మదిలోన దాగుంది మౌనంగా
ఒకే ఒక మాటా..పెదవోపలేనంత తీయంగా

చరణం :నేను అనీ..లేను అనీ..చెబితె ఏం చేస్తావూ
నమ్మననీ..నవ్వుకొనీ..చాల్లె పొమ్మంటావూ
నీ మనసులోని ఆశగా..నిలిచేది నేననీ
నీ తనువులోని స్పర్సగా..తగిలేది నేననీ
నీ కంటి మైమరపులో నను పోల్చుకుంటాననీ
తల ఆన్చి నీగుండెపై నా పేరు వింటాననీ
నీకు చెప్పాలని..

ఒకే ఒక మాటా..మదిలోన దాగుంది మౌనంగా
ఒకే ఒక మాటా..పెదవోపలేనంత తీయంగా

చరణం : నీ అడుగై నడవడమే..పయనమన్నది పాదం
నిను విడిచీ బతకడమే..మరణమన్నది ప్రాణం
నువు రాక ముందు జీవితం గురుతైన లేదనీ
నిను కలుసుకున్న ఆ క్షణం నను వదలి పోదనీ
ప్రతి ఘడియ ఓ జన్మగా..నే గడుపుతున్నాననీ
ఈ మహిమ నీదేననీ..నీకైన తెలుసా అనీ
నీకు చెప్పాలని..

ఒకే ఒక మాటా..మదిలోన దాగుంది మౌనంగా
ఒకే ఒక మాటా..పెదవోపలేనంత తీయంగా
నా పేరు నీ ప్రేమనీ..నా దారి నీ వలపనీ
నా చూపు నీ నవ్వనీ..నా ఊపిరే నువ్వనీ
నీకు చెప్పాలని..

ఒకే మాటా..
ఒకే ఒక మాటా..మదిలోన దాగుంది మౌనంగా
ఒకే ఒక మాటా..పెదవోపలేనంత తీయంగా

No comments: