Monday, April 21, 2008

అభినందన

ఎదుటా నీవే...ఎదలోనా నీవే ...
గానం : బాలసుబ్రమణ్యం
సంగీతం : ఇళయరాజా

పల్లవి :ఎదుటా నీవే… ఎదలోనా నీవే - 2
ఎటు చూస్తే అటు నీవే… మరుగైనా కావే...
ఎదుటా నీవే… ఎదలోనా నీవే

చరణం : మరుపే తెలియని నా హృదయం… తెలిసీ వలచుట తొలి నేరం
అందుకే ఈ గాయం…) - 2
గాయాన్నైనా మాననీవు హృదయన్నైనా వీడి పోవు
కాలం నాకు సాయం రాదు మరణం నన్ను చేరనీదు
పిచ్చివాణ్ణి కానీదు… అహహా… ఒహొహో… హుహు హూ హూ హూ…

ఎదుటా నీవే… ఎదలోనా నీవే - 2
ఎటు చూస్తే అటు నీవే… మరుగైనా కావే...
ఎదుటా నీవే… ఎదలోనా నీవే

చరణం : కలలకు భయపడి పోయాను…
నిదురకు దూరం అయ్యాను వేదన పడ్డానూ… 2
స్వప్నాలైతే క్షణికాలేగా… సత్యాలన్నీ నరకాలేగా
స్వప్నం సత్యమైతే వింత… సత్యం స్వప్నమయ్యేదుందా
ప్రేమకింత బలముందా… అహహా… ఒహొహూ… హుహు హు హు హూ…

ఎదుటా నీవే… ఎదలోనా నీవే - 2
ఎటు చూస్తే అటు నీవే… మరుగైనా కావే...
ఎదుటా నీవే… ఎదలోనా నీవే

No comments: