Wednesday, April 23, 2008

అంతం,

ఎంతసేపైన...

గానం : చిత్ర
పల్లవి :ఎంతసేపైన ఎదురు చూపేన నా గతీ
ఎంతకీ రాడు ఏవిటోగాని సంగతి
లా..లా..ల ఈ వేళ ఈ చోటనీ రమ్మంది తానేననీ
ఈ వేళ ఈ చోటనీ రమ్మంది తానేననీ
బొత్తిగా మరిచిపోయాడు ఏవిటో

ఎంతసేపైన

పాపర పా పా....పాపర పా పా....

చరణం :ఎన్ని కళ్ళో కమ్ముకుంటున్నా హా అతనినేగా నమ్ముకుంటున్నా
వెక్కిరించే వేయిమందున్నా హా హ ఒక్కదాన్నే వేగి పోతున్నా
ఎన్నాళ్ళు ఈ యాతనా ఇట్టగె ఎదురీదనా
ఎన్నాళ్ళు ఈ యాతనా ఇట్టగె ఎదురీదనా
ఏలుకోడేవె నా రాజు చప్పునా హ హా

ఎంతసేపైన ఎదురు చూపేన నా గతీ
ఎంతకీ రాడు ఏవిటోగాని సంగతి
లా..లా..ల ఈ వేళ ఈ చోటనీ రమ్మంది తానేననీ
ఈ వేళ ఈ చోటనీ రమ్మంది తానేననీ
బొత్తిగా మరిచిపోయాడు ఏవిటో

చరణం :హా తోడులేని ఆడవాళ్ళంటే లా..ల..లా కోడేగాళ్ళ చూడలేరంటా
తోడేళ్ళే తరుముతు ఉంటే తప్పు కోను త్రోవలేకుందే లా.ల..ల
ఓ ఊరంత ఉబలాటమూ నా వెంటనే ఉన్నదే
ఓ ఊరంత ఉబలాటమూ నా వెంటనే ఉన్నదే
ఏవిలాభం గాలిలో చెప్పుకుంటే

ఎంతసేపైన ఎదురు చూపేన నా గతీ
ఎంతకీ రాడు ఏవిటోగాని సంగతి
లా..లా..ల ఈ వేళ ఈ చోటనీ రమ్మంది తానేననీ
ఈ వేళ ఈ చోటనీ రమ్మంది తానేననీ
బొత్తిగా మరిచిపోయాడు ఏవిటో

No comments: