Saturday, April 19, 2008

సాగర సంగమం

మౌనమేల నోయీ...
గానం: S.P.బాలసుబ్రమణ్యం, S.జానకి
సంగీతం: ఇళయరాజా
రచన : వేటూరి

పల్లవి : మౌనమేల నోయీ ఈ మరపు రాని రేయి
మౌనమేల నోయి ఈ మరపు రాని రేయి
ఎదలో వెన్నెలా వెలిగే కన్నులా
ఎదలో వెన్నెలా వెలిగే కన్నులా
తారాడే హాయిలో.....హా....
ఇంత మౌనమేల నోయి ఈ మరపు రాని రేయి

చరణం : పలికే పెదవీ వణికింది ఎందుకో
వణికే పెదవీ వెనకాల ఏమిటొ
కలిసే మనసులా,విరిసే వయసులా
కలిసే మనసులా,విరిసే వయసులా

నీలి నీలి ఊసులూ లేత గాలి బాసలూ
ఏమేమో అడిగినా
మౌన మేల నోయి ఈ మరపు రాని రేయి

చరణం : హిమమే కురిసే చందమామ కౌగిటా
సుమమే విరిసే వెన్నెలమ్మ వాకిటా
ఇవి ఏడడుగులా వలపూ మడుగులా
ఇవి ఏడడుగులా వలపూ మడుగులా

కన్నె ఈడు ఉలుకులూ కంటి పాప కబురులూ
ఎంతెంతో తెలిసినా

మౌన మేల నోయి ఈ మరపు రాని రేయి
ఇంత మౌనమేల నోయి ఈ మరపు రాని రేయి
ఎదలో వెన్నెలా వెలిగే కన్నులా
ఎదలో వెన్నెలా వెలిగే కన్నులా
తారాడే హాయిలో
ఇంత మౌనమేల నోయి ఈ మరపు రాని రేయి

No comments: